Schema de ajutor de stat și componentele acesteia HORECA 2

├Än temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparen╚Ťa decizional─â ├«n administra╚Ťia public─â, republicat─â, Ministerul Antreprenoriatului ╚Öi Turismului aduce la cuno╚Ötin╚Ťa publicului textul urm─âtorului proiect de schem─â de ajutor de stat:

 1. Obiectivul schemei de ajutor de stat:
  1. Prin prezenta schem─â de ajutor de stat se are ├«n vedere acordarea de sprijin financiar din fonduri publice na╚Ťionale pentru ├«ntreprinderile mici ╚Öi mijlocii ╚Öi ├«ntreprinderile mari din domeniul turismului, alimenta╚Ťiei publice ╚Öi organiz─ârii de evenimente, agen╚Ťiilor de turism licen╚Ťiate ╚Öi ghizilor de turism atesta╚Ťi, a c─âror activitate economic─â a fost afectat─â de conflictul armat din Ucraina.
  2. Ajutoarele de stat acordate ├«n baza prezentei scheme de ajutor de stat sunt compatibile cu pia╚Ťa intern─â, ├«n conformitate cu prevederile Comunic─ârii Comisiei Europene ÔÇô Cadru temporar de criz─â pentru m─âsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei ├«mpotriva Ucrainei (2022/C131/01), denumit─â ├«n continuare Cadrul temporar Ucraina ╚Öi se vor acorda dup─â ob╚Ťinerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene.
  3. Schema este implementat─â de c─âtre Ministerul Antreprenoriatului ╚Öi Turismului, denumit ├«n continuare MAT, prin intermediul Agen╚Ťiilor pentru ├Äntreprinderi Mici ╚Öi Mijlocii, Atragere de Investi╚Ťii ╚Öi Promovare a Exportului (AIMMAIPE) ├«n parteneriat cu furnizorul selectat pentru crearea ╚Öi administrarea aplica╚Ťiei electronice de gestiune ╚Öi implementare a schemei de ajutor, ├«n conformitate cu prevederile Hot─âr├órii Guvernului nr. 1327/2021 privind organizarea ╚Öi func╚Ťionarea Ministerului Antreprenoriatului ╚Öi Turismului, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare.
  4. Dup─â ob╚Ťinerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene, prezenta schem─â de ajutor va fi aprobat─â prin Ordonan╚Ť─â de Urgen╚Ť─â a Guvernului ╚Öi publicat─â ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei.
 2. Bugetul Schemei și perioada de implementare
  1. Bugetul Schemei este estimat la 550 milioane euro, echivalent în lei, prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr estimat de 10.000 de beneficiari.
  2. Sumele aferente Schemei se asigur─â de la bugetul de stat prin bugetul MAT, cu ├«ncadrarea ├«n prevederile bugetare aprobate cu aceast─â destina╚Ťie.
  3. Schema se derulează până la data limită impusă de Cadrul Temporar Ucraina, plata sumelor corespunzătoare urmând a fi realizată până cel târziu la data de 31 decembrie 2023, în limita creditelor bugetare alocate.
  4. Dac─â valoarea ├«nsumat─â a cererilor de finan╚Ťare aprobate dep─â╚Öe╚Öte valoarea creditelor de angajament sau bugetare alocate cu aceast─â destina╚Ťie, angajarea, respectiv plata c─âtre beneficiar se va face propor╚Ťional, prin raportarea procentului aprobat pentru fiecare beneficiar (prorat─â calculat─â conform prevederilor prezentei scheme de ajutor de stat) din bugetul total alocat m─âsurii de sprijin.
  5. Schema se implementeaz─â pe o perioad─â de 3 ani dup─â cum urmeaz─â:
 • 1 an de implementare, dar nu mai t├órziu de 31.12.2023 pentru efectuarea tuturor pl─â╚Ťilor ╚Öi f─âr─â a dep─â╚Öi termenul maxim de semnare a contractelor impus de Cadrul Temporar Ucraina;
 • 24 de luni din momentul efectu─ârii pl─â╚Ťii de monitorizare ╚Öi raportare ├«n condi╚Ťiile prezentei scheme de ajutor.
 1. Beneficiarii de ajutor de stat
  1. Beneficiari de ajutor de stat sunt structuri de primire turistice cu func╚Ťiuni de cazare clasificate, structuri / unit─â╚Ťi de alimenta╚Ťie ╚Öi organizatori de evenimente, ├«nregistrate/├«nregistra╚Ťi ├«n scopuri fiscale pe teritoriul Rom├óniei, agen╚Ťii de turism licen╚Ťiate ╚Öi ghizii de turism atesta╚Ťi, care ├«╚Öi desf─â╚Öoar─â activitatea pe teritoriul Rom├óniei, de╚Ťinute de sau organiza╚Ťi ca ├«ntreprinderi mari sau ├«ntreprinderi mici ╚Öi mijlocii, ├«nfiin╚Ťate ├«n baza Legii societ─â╚Ťilor nr. 31/1990, republicat─â, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare, a Legii nr. 1/2005 privind organizarea ╚Öi func╚Ťionarea coopera╚Ťiei, republicat─â, cu modific─ârile ulterioare, sau a Ordonan╚Ťei de urgen╚Ť─â a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea ├«nfiin╚Ť─ârii ╚Öi dezvolt─ârii micro├«ntreprinderilor de c─âtre ├«ntreprinz─âtorii debutan╚Ťi ├«n afaceri, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare.
 2. Criterii cumulative de eligibilitate

4.1 Beneficiarii eligibili trebuie s─â ├«ndeplineasc─â ╚Öi urm─âtoarele condi╚Ťii cumulative:

 1. Sunt societ─â╚Ťi ├«nfiin╚Ťate cel t├órziu la data de 31.12.2020 ╚Öi codul CAEN Rev. 2 pentru care solicit─â finan╚Ťare este eligibil ├«n cadrul Schemei (Anexa 1) ╚Öi autorizat la data ├«nscrierii cel pu╚Ťin din data de 1.01.2021 f─âr─â ├«ntrerupere, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalit─â╚Ťilor la ├«nregistrarea ├«n Registrul Comer╚Ťului a persoanelor fizice, asocia╚Ťiilor familiale ╚Öi persoanelor juridice, ├«nregistrarea fiscal─â a acestora, precum ╚Öi la autorizarea func╚Ťion─ârii persoanelor juridice, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare.
 2. Sunt ├«ntreprinderi autonome, ├«ntreprinderi partenere sau ├«ntreprinderi legate, definite conform prevederilor Legii 346/2004 privind stimularea ├«nfiin╚Ť─ârii ╚Öi dezvolt─ârii ├«ntreprinderilor mici ╚Öi mijlocii, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare.
 3. Sunt ├«ntreprinderi mari sau ├«ntreprinderi mici ╚Öi mijlocii definite conform prevederilor art. 2 ╚Öi ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea ├«nfiin╚Ť─ârii ╚Öi dezvolt─ârii ├«ntreprinderilor mici ╚Öi mijlocii, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare,
 4. Nu fac obiectul unei decizii emise de c─âtre Comisia European─â/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concuren╚Ťei de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, ├«n cazul ├«n care au f─âcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executat─â ╚Öi crean╚Ťa integral recuperat─â, cu dob├ónzile aferente;
 5. ├Ä╚Öi men╚Ťin activitatea pentru care au ob╚Ťinut finan╚Ťare pentru cel pu╚Ťin 24 luni de la data primei pl─â╚Ťi a ajutorului de stat, sub sanc╚Ťiunea recuper─ârii ajutorului acordat;
 6. (1)├Än vedereacalcul─ârii automate de c─âtre aplica╚Ťia informatic─â a sumelor eligibile ├«n cadrul schemei de ajutor, aplican╚Ťii sunt obliga╚Ťi cu minim 5 zile ├«nainte de momentul ├«nscrierii, s─â aib─â depuse la institu╚Ťiile fiscale abilitate, situa╚Ťiile financiare aferente exerci╚Ťiului financiar ├«ncheiat 2021, sub sanc╚Ťiunea respingerii la finan╚Ťare;

(2) Aplican╚Ťii au ╚Öi obliga╚Ťia depunerii la institu╚Ťiile fiscale abilitate a situa╚Ťiilor financiare aferente exerci╚Ťiului financiar ├«ncheiat 2022 p├«n─â la data de 31.03.2023 inclusiv, sub sanc╚Ťiunea respingerii la finan╚Ťare, chiar dac─â nu este ├«mplinit termenul legal de depunere prev─âzut la art. 36 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicat─â, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare;

 1. Nu sunt eligibili beneficiarii ╚Öi/sau ac╚Ťionarii/asocia╚Ťii/administratorii societ─â╚Ťilor care au comis/comit nereguli de ordin financiar sau acte de corup╚Ťie, stabilite prin hot─âr├óri judec─âtore╚Öti definitive.
 2. Modalitatea de acordare a ajutorului de stat
  1. MAT, prin intermediul AIMMAIPE, administreaz─â, gestioneaz─â ╚Öi deruleaz─â direct sau prin intermediul organiza╚Ťiilor ori institu╚Ťiilor de drept privat, selectate printr-o procedur─â deschis─â, transparent─â, nediscriminatorie, necondi╚Ťionat─â ╚Öi suficient promovat─â, prezenta schem─â de ajutor.
  2. (1)Schema va permite înscrierea electronică în cadrul a doi piloni, respectiv:
 1. Pilonul 1 ÔÇô compensarea cre╚Öterii cheltuielilor totale ├«n perioada 1 ianuarie ÔÇô 31 decembrie 2022 fa╚Ť─â de cele aferente aceleia╚Öi perioade a anului 2021, cu excep╚Ťia cheltuielilor cu energia electric─â ╚Öi/sau gaz, cre╚Öteri de costuri generate de criza r─âzboiului din Ucraina.
 2. Pilonul 2 ÔÇô compensarea cu maxim 30% din cre╚Öterea costului eligibil cu energia electric─â ╚Öi/sau gaz ├«n perioada 1 februarie 2022 ÔÇô 31 decembrie 2022, cre╚Öteri de costuri generate de criza r─âzboiului din Ucraina.

(2) Aplican╚Ťii vor avea posibilitatea ├«nscrierii pe ambii piloni sau doar pe unul dintre cei doi piloni.

(3) Valorile compensate prin intermediul celor doi piloni nu con╚Ťin Taxa pe Valoare Ad─âugat─â(TVA), aceast─â tax─â nefiind eligibil─â ├«n cadrul schemei de ajutor.

 1. Ajutorul de stat va fi calculat automat de c─âtre aplica╚Ťia informatic─â, ├«n dou─â momente distincte ╚Öi ├«n concordan╚Ť─â cu prevederile Cadrului Temporar Ucraina pentru fiecare pilon ├«n parte, dup─â cum urmeaz─â:
 1. Pentru Pilonul 1, la momentul ├«nscrierii, aplica╚Ťia informatic─â va interoga din bilan╚Ťul contabil aferent exerci╚Ťiului financiar 2021, valoarea cheltuielilor totale aferente anului 2021, iar aplican╚Ťii vor ├«nc─ârca ├«n aplica╚Ťie toate facturile ╚Öi documentele de plat─â aferente costurilor lunare cu energia ╚Öi/sau gaz din anul 2021, documente ├«n baza c─ârora va completa / edita ├«n aplica╚Ťia de ├«nscriere un total general al acestora aferent ├«ntregului an 2021, iar aplica╚Ťia va calcula ╚Öi afi╚Öa diferen╚Ťa dintre cele dou─â valori;
 2. Pentru Pilonul 1 exerci╚Ťiul financiar 2022, la momentul ├«nscrierii aplican╚Ťii vor estima, pe baza cheltuielilor ╚Öi facturilor cu energia electric─â ╚Öi / sau gaz emise ├«n primele 10 luni ale anului, valoarea cheltuielilor totale 2022, precum ╚Öi costurile totale anuale cu energia ╚Öi/sau gaz ╚Öi le vor completa / edita ├«n aplica╚Ťia informatic─â ce va afi╚Öa diferen╚Ťa dintre cele dou─â valori;
 3. Aplica╚Ťia va calcula la momentul ├«nscrierii, ├«n baza valorilor ╚Öi estim─ârilor de mai sus, cre╚Öterea cheltuielilor anuale totale, cu excep╚Ťia costurilor cu energia ╚Öi/sau gaz, ca diferen╚Ť─â ├«ntre anul 2022 ╚Öi anul 2021, cre╚Ötere datorat─â crizei generate de r─âzboiul din Ucraina, denumit─â ├«n continuare VSP1 (valoare solicitat─â Pilon 1);
 4. Pentru Pilonul 2, la momentul ├«nscrierii, aplica╚Ťia va prelua de la Pilonul 1 valoarea totalului costurilor lunare cu energia ╚Öi/sau gaz aferente anului 2021, precum ╚Öi valoarea anual─â estimat─â a cheltuielilor cu energia ╚Öi/sau gaz ├«n anul 2022 ╚Öi va calcula ╚Öi afi╚Öa VSP2 (valoare solicitat─â pilon 2) dup─â urm─âtorul algoritm:
 • 30% din Costul eligibil (CE) ce reprezint─â produsul urm─âtoarelor elemente: num─ârul de unit─â╚Ťi de gaze naturale ╚Öi energie electric─â achizi╚Ťionate de ├«ntreprindere de la furnizori externi ├«n calitate de consumator final ├«n perioada cuprins─â ├«ntre 1 februarie 2022 ╚Öi 31 decembrie 2022, cel t├órziu ╚Öi o anumit─â cre╚Ötere a pre╚Ťului pe care ├«ntreprinderea ├«l pl─âte╚Öte pe unitate consumat─â (m─âsurat, de exemplu, ├«n EUR/MWh). Aceast─â cre╚Ötere de pre╚Ť se calculeaz─â ca diferen╚Ťa dintre pre╚Ťul unitar pl─âtit de ├«ntreprindere ├«ntr-o anumit─â lun─â din perioada eligibil─â ╚Öi dublul (200%) pre╚Ťului unitar pl─âtit de ├«ntrep rindere ├«n medie ├«n perioada de referin╚Ť─â cuprins─â ├«ntre 1 ianuarie 2021╚Öi 31 decembrie 2021;
 1. Se calculeaz─â automat de c─âtre aplica╚Ťia informatic─â totalul eligibil aferent celor doi piloni respectiv VEP1+VEP2, denumit ├«n continuare VET (valoare eligibil─â total─â);
 2. se calculeaz─â automat de c─âtre aplica╚Ťia informatic─â prorata per aplicant, ca procent al valorii eligibile totale (VET) din totalul valorilor eligibile aferente tuturor aplican╚Ťilor declara╚Ťi admi╚Öi la finan╚Ťare ├«n urma verific─ârilor administrative ╚Öi de eligibilitate;
 3. Se aplică prorata per aplicant ca procent individual aplicat întregului buget alocat schemei de ajutor de la bugetul de stat pentru stabilirea ajutorului financiar nerambursabil ce urmează a fi contractat.

Formul─â simplificat─â de calcul pentru litera d):

CE = (P (t) ÔÇö P (ref) * 2) * q (t)

P (t) ÔÇô pre╚Ťul unitar pl─âtit de ├«ntreprindere ├«ntr-o anumit─â lun─â din perioada eligibil─â

P (ref) ÔÇô pre╚Ťul unitar pl─âtit de ├«ntreprindere ├«n medie ├«n perioada de referin╚Ť─â

q (t) ÔÇô num─ârul de unit─â╚Ťi de gaze naturale ╚Öi energie electric─â achizi╚Ťionate de ├«ntreprindere ├«n perioada eligibil─â

5.4. Valoarea maximă a ajutorului acordat aferent pilonului 1 nu depășește 500.000 EUR pe grup-întreprindere așa cum este definită de prezenta schemă de ajutor, în orice moment, în sumă brută, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe și se acordă în limita de timp impusă de Cadrul Temporar Ucraina.

5.5 (1)Valoarea maximă a ajutorului acordat aferent pilonului 2 nu depășește 2 milioane EUR pe grup-întreprindere așa cum este definită de prezenta schemă de ajutor, în orice moment, în sumă brută, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe și se acordă până cel târziu la data impusă de Cadrul Temporar Ucraina.

(2) Valoarea maximă însumată a ajutorului acordat aferent ambilor piloni (Pilon 1 + Pilon 2) nu depășește 2 milioane EUR pe grup-întreprindere, așa cum este definită de prezenta schemă de ajutor, în orice moment, în sumă brută, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe și se acordă până cel târziu la data impusă de Cadrul Temporar Ucraina.

5.6 Grup-Întreprinderea:

(2) Grup-├Äntreprinderea include toate ├«ntreprinderile ├«ntre care exist─â cel pu╚Ťin una dintre rela╚Ťiile urm─âtoare:

 1. o ├«ntreprindere / o persoan─â fizic─â de╚Ťine majoritatea drepturilor de vot ale ac╚Ťionarilor sau ale asocia╚Ťilor unei alte ├«ntreprinderi;
 2. o întreprindere / o persoană fizică are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
 3. o ├«ntreprindere / o persoan─â fizic─â are dreptul de a exercita o influen╚Ť─â dominant─â asupra altei ├«ntreprinderi ├«n temeiul unui contract ├«ncheiat cu ├«ntreprinderea ├«n cauz─â sau ├«n temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
 4. o ├«ntreprindere / o persoan─â fizic─â care este ac╚Ťionar sau asociat al unei alte ├«ntreprinderi ╚Öi care controleaz─â singur─â, ├«n baza unui acord cu al╚Ťi ac╚Ťionari sau asocia╚Ťi ai acelei ├«ntreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale ac╚Ťionarilor sau ale asocia╚Ťilor ├«ntreprinderii respective.
 5. ├Äntreprinderile care ├«ntre╚Ťin, prin intermediul uneia sau a mai multor ├«ntreprinderi sau persoane fizice, rela╚Ťiile la care se face referire mai sus, sunt considerate grup-├«ntreprinderi.
 6. Procedura de înscriere în cadrul Schemei

6.1 (1) ├Änscrierea ├«n cadrul Schemei, creare profil, user, parol─â ╚Öi completarea formularului de ├«nscriere ├«n vederea ob╚Ťinerii finan╚Ť─ârii se fac on-line, folosind link-ul http://www.granturi.imm.gov.ro. Aplican╚Ťii au obliga╚Ťia de a urm─âri informa╚Ťiile referitoare la Schem─â postate pe site-ul MAT, pe toat─â perioada de implementare (├«nscriere, verificare, clarific─âri, semnare contract, efectuare pl─â╚Ťi, monitorizare), precum ╚Öi ├«n contul creat la ├«nscriere, denumit ├«n continuare front-office (FO).

(2) Înscrierile în cadrul Schemei se vor realiza în două etape distincte:

 1. Etapa 1 de creare profil, user ╚Öi parol─â, unde aplican╚Ťii vor ├«nregistra cu semn─âtur─â electronic─â, at├ót datele reprezentantului legal/├«mputernicitului, conform Anexei nr. 3, c├ót ╚Öi datele ├«ntreprinderii eligibile. Beneficiarii care ╚Öi-au creat deja profil, user ╚Öi parol─â ├«n cadrul platformei ├«n vederea primirii unui ajutor de stat vor putea folosi respectivul profil ├«n cadrul prezentei Scheme.
 2. Etapa 2 de ├«nscriere ├«n cadrul Schemei, ├«n care aplican╚Ťii, cu profil, user ╚Öi parol─â generate ├«n prima etap─â, vor completa formularul electronic de ├«nscriere, conform Anexei nr. 2 la prezenta procedur─â, vor ├«nc─ârca declara╚Ťii pe proprie r─âspundere, conform anexelor nr. 4-6 la prezenta procedur─â (declara╚Ťie ajutor de stat, declara╚Ťie tip ├«ntreprindere, formular de calcul pentru ├«ntreprinderi partenere sau legate), vor ├«nc─ârca copie dup─â certificatul de clasificare pentru structurile de primire cu func╚Ťiuni de cazare, copie dup─â autoriza╚Ťia de func╚Ťionare sau dup─â certificatul de clasificare pentru structurile/unit─â╚Ťile de alimenta╚Ťie public─â, copie dup─â autoriza╚Ťia sanitar-veterinar─â pentru unit─â╚Ťile de alimenta╚Ťie public─â mobile, copie dup─â atestat pentru ghizii turistici, respectiv copie dup─â licen╚Ť─â pentru agen╚Ťiile de turism. Prin completarea formularului de ├«nscriere beneficiarii ├«╚Öi vor lua angajamentul de plat─â a datoriilor restante c─âtre bugetul central, angajamentul privind men╚Ťinerea activit─â╚Ťii pentru 24 luni, ├«╚Öi vor asuma pe proprie r─âspundere c─â ├«ntreprinderea nu are decizie de recuperare emis─â de Comisia European─â/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concuren╚Ťei. Tot ├«n aceast─â etap─â, beneficiarii vor ├«nc─ârca facturile ╚Öi documentele de plat─â aferente acestora pentru costurile lunare cu energia electric─â ╚Öi/sau gaz, ├«n anul 2021, semnate electronic.

6.2 (1) Data de la care este activ─â a doua etap─â de ├«nscriere ├«n cadrul Schemei se comunic─â pe site-ul institu╚Ťiei cu cel pu╚Ťin 3 zile lucr─âtoare ├«nainte de data ├«nceperii procesului de ├«nregistrare propriu zis.

(2) Aplica╚Ťia electronic─â aferent─â primei etape de ├«nscriere (creare profil, user ╚Öi parol─â) va r─âm├óne deschis─â pe toat─â perioada ├«nscrierilor ├«n cadrul Schemei.

(3) Aplica╚Ťia electronic─â aferent─â celei de a doua etape de ├«nscriere ├«n cadrul Schemei va fi deschis─â ├«ncep├ónd cu ora 10.00 a primei zile de ├«nscriere, timp de 10 zile lucr─âtoare de la demararea ├«nscrierii, p├ón─â la ora 20.00 a ultimei zile de ├«nscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului p├ón─â la epuizarea bugetului.

6.3. Dup─â crearea contului de utilizator, aplican╚Ťii vor avea acces la acesta pe toat─â perioada de implementare, vor putea vizualiza documenta╚Ťia transmis─â ╚Öi vor avea posibilitatea desc─ârc─ârii ╚Öi semn─ârii contractului de finan╚Ťare, ├«nc─ârc─ârii de documente diverse aferente pl─â╚Ťii, ├«n mod electronic. Adresa de e-mail trebuie s─â apar╚Ťin─â beneficiarului/├«mputernicitului acestuia ╚Öi s─â se reg─âseasc─â ├«n toat─â documenta╚Ťia, aceea╚Öi adres─â va fi folosit─â pentru toat─â coresponden╚Ťa pe ├«ntreaga perioad─â de implementare ╚Öi monitorizare a Schemei.

6.4. (1) ├Än momentul trimiterii formularului de ├«nscriere online, ├«mpreun─â cu toate celelalte documente solicitate, semnate electronic de reprezentantul legal / ├«mputernicit, aplica╚Ťia electronic─â va transmite automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectu─ârii ├«nregistr─ârii, ├«mpreun─â cu num─ârul de identificare pentru fiecare proiect ├«n Registrul Unic Electronic, denumit num─âr RUE. Acest mesaj se va reg─âsi ├«n front-office (FO).

(2) După completarea și trimiterea on-line a formularului de înscriere, împreună cu toate celelalte documente solicitate, nu se mai pot face completări/modificări asupra acestuia.

(3) Dup─â trimiterea formularului, ├«mpreun─â cu toate documentele solicitate, aplican╚Ťii vor avea posibilitatea vizion─ârii, ├«n timp real pe site-ul https://granturi.imm.gov.ro, a listei cu solicitan╚Ťii ├«nscri╚Öi ├«n vederea verific─ârii administrative ╚Öi a eligibilit─â╚Ťii ├«n cadrul Schemei.

(5) Verificarea, evaluarea și contractarea se va face în ordinea înscrierii.

 1. Contractarea beneficiarilor
  1. Aplica╚Ťia va aplica prorata per aplicant generat─â conform algoritmului prev─âzut la art. 5.3 la valoarea total─â a creditelor de angajament prev─âzute ├«n bugetul ministerului antreprenoriatului ╚Öi turismului cu aceast─â destina╚Ťie ╚Öi va prelua automat valorile aferente fiec─ârui aplicant la generarea contractelor de finan╚Ťare.
  2. Pentru ├«ncadrarea ├«n termenele impuse de Cadrul Temporar Ucraina, aplica╚Ťia informatic─â va permite va genera contract de finan╚Ťare, conform modelului prev─âzut ├«n Anexa nr. ÔÇŽ. la prezenta procedur─â, care se va reg─âsi ├«n front-office ╚Öi va transmite pe adresa de coresponden╚Ť─â a aplicantului un mesaj de aten╚Ťionare ├«n acest sens.
  3. Aplican╚Ťii vor intra ├«n aplica╚Ťie, vor desc─ârca contractul de finan╚Ťare, ├«l vor semna cu semn─âtur─â electronic─â ╚Öi ├«l vor re├«nc─ârca semnat ├«n aplica╚Ťie ├«n maximum 10 zile de la transmitere, dar nu mai t├órziu de termenul impus de Cadrul Temporar Ucraina.
  4. Aplican╚Ťii care nu semneaz─â ╚Öi nu transmit contractul de finan╚Ťare ├«n termenul de 10 zile de la transmitere, sau dep─â╚Öesc termenul impus de Cadrul Temporar Ucraina, vor primi decizie de respingere, semnat─â electronic de ordonatorul ter╚Ťiar de credite, transmis─â prin contul din aplica╚Ťie.
  5. Dup─â semnarea contractului de c─âtre beneficiar, contractul va fi semnat electronic de ordonatorul ter╚Ťiar de credite ╚Öi re├«nc─ârcat ├«n aplica╚Ťie. Contractarea se face ├«n limita creditelor de angajament aprobate cu aceast─â destina╚Ťie.
 2. Verificarea condi╚Ťiilor administrative ╚Öi de eligibilitate post-contractare:
  1. Pentru ini╚Ťierea etapei de verificare post-contractare, beneficiarii au obliga╚Ťia de a ├«nc─ârca ├«n front-office, p├«n─â la data de 31.03.2023, toate facturile ╚Öi documentele de plat─â aferente costurilor lunare ale anului 2022 cu energia electric─â / gaz, precum ╚Öi obliga╚Ťia depunerii ├«n acela╚Öi termen limit─â la institu╚Ťiile abilitate a situa╚Ťiilor financiare aferente exerci╚Ťiului 2022, sub sanc╚Ťiunea respingerii la finan╚Ťare;
  2. (1) Verificarea documentelor depuse on-line ╚Öi a valorilor asumate ╚Öi/sau estimate de c─âtre aplican╚Ťi se va face din punct de vedere administrativ ╚Öi al eligibilit─â╚Ťii ├«n func╚Ťie de apartenen╚Ťa la AIMMAIPE a sediului social al ├«ntreprinderii solicitante, de c─âtre Unitatea de Evaluare Schem─â din cadrul fiec─ârei AIMMAIPE, denumit─â ├«n continuare UES, a c─ârei componen╚Ť─â ╚Öi atribu╚Ťii vor fi stabilite prin decizie a ordonatorului ter╚Ťiar de credite.

(2) Se vor verifica urm─âtoarele:

 1. formularul electronic de ├«nscriere ╚Öi existen╚Ťa documentelor ├«nc─ârcate,
 2. ├«ndeplinirea condi╚Ťiilor de eligibilitate ╚Öi a obliga╚Ťiilor aplican╚Ťilor conform prevederilor schemei de ajutor;
 3. existen╚Ťa facturilor ╚Öi documentelor de plat─â aferente cheltuielilor cu energia electric─â ╚Öi/sau gaz din anul 2021, semnate electronic de reprezentantul legal / ├«mputernicit;
 4. coresponden╚Ťa dintre valoarea total─â declarat─â de aplicant a cheltuielilor cu energia electric─â ╚Öi/sau gaz aferente anului 2021 ╚Öi valoarea real─â rezultat─â ├«n urma ├«nsum─ârii valorilor din facturi / documente de plat─â;
 5. existen╚Ťa la data de 31.03.2023 a depunerii la institu╚Ťiile abilitate a situa╚Ťiilor financiare aferente exerci╚Ťiului 2022;
 6. existen╚Ťa la data de 31.03.2023 a depunerii ├«n front-office, p├«n─â la data de 31.03.2023, a tuturor facturilor ╚Öi documentelor de plat─â aferente costurilor lunare ale anului 2022 cu energia electric─â / gaz;
 7. diferen╚Ťa dintre valorile estimate de beneficiari la momentul ├«nscrierii ╚Öi valorile reale din situa╚Ťiile financiare 2022 ╚Öi facturile / documentele de plat─â aferente costurilor cu energia / gaz ale anului 2022.

(3) solicitan╚Ťii care nu ├«ndeplinesc criteriile administrative, criteriile de eligibilitate sau nu-╚Öi ├«ndeplinesc obliga╚Ťiile specificate ├«n schema de ajutor ├«n termenele legale, vor primi decizie de respingere.

(4) Se pot solicita clarific─âri, aplicantului fiindu-i transmis─â Scrisoare de solicitare clarific─âri prin intermediul aplica╚Ťiei electronice, solicitantul primind o notificare ├«n acest sens pe adresa de email ├«nregistrat─â ├«n aplica╚Ťia electronic─â. Clarific─ârile solicitate se ├«ncarc─â de c─âtre solicitant ├«n aplica╚Ťia electronic─â de ├«nscriere, ├«n maxim 3 zile lucr─âtoare de la transmitere. Netransmiterea ├«n termen a clarific─ârilor solicitate conduce la respingerea cererii.

(5) Dac─â ├«n urma analizei documenta╚Ťiei ├«nscrise integral se constat─â neconcordan╚Ťe sau c─â informa╚Ťiile declarate de solicitant nu sunt complete/corecte/reale, solicitantul va primi decizie de respingere.

8.3 ├Än conformitate cu dispozi╚Ťiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, ├«n situa╚Ťia ├«n care solicitantul se consider─â v─ât─âmat ├«ntr-un drept al s─âu sau ├«ntr-un interes legitim, acesta are dreptul de a urma procedura prev─âzut─â ├«n aceste situa╚Ťii.

8.4 Solicitantul se poate adresa AIMMAIPE de care apar╚Ťine, prin intermediul aplica╚Ťiei electronice, formul├ónd o contesta╚Ťie, ├«n termen de 5 zile lucr─âtoare de la data transmiterii actului administrativ pentru ne├«ndeplinirea condi╚Ťiilor din punct de vedere administrativ ╚Öi al eligibilit─â╚Ťii, veridicit─â╚Ťii ╚Öi conformit─â╚Ťii celor ├«nscrise ├«n formularul de ├«nscriere on-line cu documentele justificative depuse.

8.5 (1) Contesta╚Ťia se formuleaz─â ├«n scris, se transmite prin intermediul aplica╚Ťiei electronice ╚Öi va cuprinde:

 1. datele de identificare ale solicitantului;
 2. obiectul contesta╚Ťiei;
 3. motivele de fapt ╚Öi de drept pe care se ├«ntemeiaz─â contesta╚Ťia;
 4. dovezile pe care se întemeiază;
 5. semn─âtura reprezentantului legal.

(2) Contesta╚Ťia se poate formula ├«n orice etap─â de implementare (verificare, semnare contract de finan╚Ťare, efectuare pl─â╚Ťi, monitorizare) cu respectarea prevederilor de la art. 8.4 ╚Öi 8.5 (1) se adreseaz─â AIMMAIPE ╚Öi se depune, cu semn─âtur─â electronic─â, ├«n aplica╚Ťia electronic─â de ├«nscriere.

(3) Se poate depune o singur─â contesta╚Ťie pe etap─â. Contesta╚Ťiile care nu se depun conform procedurii, nu se iau ├«n calcul.

8.6 Pentru solu╚Ťionarea contesta╚Ťiilor, se va constitui o Comisie de contesta╚Ťie din cadrul AIMMAIPE, format─â din 2 membri, care nu au participat la procesul de verificare al documenta╚Ťiei pentru care s-a depus contesta╚Ťie.

8.7 Termenul de solu╚Ťionare este de 15 zile lucr─âtoare de la data primirii contesta╚Ťiei. Comunicarea solu╚Ťion─ârii contesta╚Ťiei se va face prin front-office, aplicantul primind o notificare ├«n acest sens pe adresa de email ├«nscris─â ├«n aplica╚Ťie.

8.8 ├Än urma etapei de verificare post-contractare, pentru beneficiarii care au ├«ndeplinit toate condi╚Ťiile administrative ╚Öi de eligibilitate, UES va proceda dup─â cum urmeaz─â:

 1. Pentru situa╚Ťia ├«n care diferen╚Ťa dintre valorile estimate de beneficiari la momentul ├«nscrierii ╚Öi valorile reale din situa╚Ťiile financiare 2022 ╚Öi facturile / documentele de plat─â aferente costurilor cu energia / gaz ale anului 2022, calculat─â de c─âtre UES, genereaz─â o prorata per aplicantreal─â MAI MAREdec├ót cea contractat─â de beneficiar,, UES va emite acordul de plat─â pentru valoarea existent─â ├«n contract;
 2. Pentru situa╚Ťia ├«n care diferen╚Ťa dintre valorile estimate de beneficiari la momentul ├«nscrierii ╚Öi valorile reale din situa╚Ťiile financiare 2022 ╚Öi facturile / documentele de plat─â aferente costurilor cu energia / gaz ale anului 2022, calculat─â de c─âtre UES, genereaz─â o prorata per aplicantreal─â MAI MIC─édec├ót cea contractat─â de beneficiar,UES va calcula ╚Öi aplica prorata real─â la valoarea bugetului alocat ╚Öi va emite acordul de plat─â pentru valoarea diminuat─â;
 3. Plata ajutorului de stat

9.1 Pl─â╚Ťile din cadrul Schemei se efectueaz─â prin intermediul b─âncilor comerciale partenere ├«n program.

9.2 MAT va selecta b─âncile comerciale partenere printr-o procedur─â deschis─â, transparent─â, nediscriminatorie, necondi╚Ťionat─â ╚Öi suficient promovat─â. ├Äntre MAT ╚Öi organiza╚Ťia/organiza╚Ťiile ori institu╚Ťia/institu╚Ťiile de drept privat selectat─â/selectate, denumit─â/denumite ├«n continuare institu╚Ťie/institu╚Ťii partener─â/partenere, se ├«ncheie o conven╚Ťie de colaborare ├«n baza c─âreia se deruleaz─â schema de ajutor de stat. Institu╚Ťiile partenere selec╚Ťionate au calitatea de agen╚Ťie de implementare a ajutoarelor de stat ╚Öi pot acorda din surse proprii facilit─â╚Ťi de creditare pentru societ─â╚Ťile aplicante ├«n cadrul Schemei.

9.3 Beneficiarii eligibili declara╚Ťi admi╚Öi, vor deschide conturi curente distincte aferente cererii de finan╚Ťare la institu╚Ťia partener─â pentru care au optat ├«n cererea de finan╚Ťare. ├Än cadrul Schemei, aplican╚Ťii pot opta pentru institu╚Ťia de credit partener─â o singur─â dat─â ╚Öi nu pot schimba op╚Ťiunea exprimat─â la ├«nscriere pe parcursul implement─ârii Schemei.

9.4 MAT prin AIMMAIPE va transfera ├«n contul de tranzit deschis la institu╚Ťiile partenere selectate, cu rol de agen╚Ťii de implementare, sumele reprezent├ónd ajutor de stat aferente contractelor de finan╚Ťare / acordurilor de plat─â, propor╚Ťional, ├«n limita creditelor bugetare alocate.

9.5 Dup─â semnarea ╚Öi ├«nc─ârcarea ├«n aplica╚Ťie a acordurilor de plat─â, institu╚Ťia de credit partener─â selectat─â va face plata ajutorului financiar nerambursabil.

9.6 Finan╚Ťarea beneficiarilor contracta╚Ťi se va face conform Conven╚Ťiei de colaborare ├«ncheiat─â de minister cu institu╚Ťia/institu╚Ťiile partener─â/partenere. Ajutorul de stat se va acorda beneficiarilor din contul de tranzit deschis de c─âtre institu╚Ťia partener─â pentru gestionarea Schemei, dup─â semnarea contractului de finan╚Ťare ├«n contul deschis de beneficiar la institu╚Ťia partener─â. Institu╚Ťia financiar─â partener─â va vira sumele aprobate ├«n conturile distincte deschise de beneficiari ├«n termen de maximum 7 zile de la disponibilitatea fondurilor ├«n contul de tranzit sau de la semnarea contractului de finan╚Ťare nerambursabil─â ├«ntre AIMMAIPE ╚Öi beneficiar, ├«n baza contractelor de finan╚Ťare ale acestora semnate cu AIMMAIPE ╚Öi va ├«nc─ârca ├«n aplica╚Ťie dovada pl─â╚Ťii. Plata beneficiarilor poate fi efectuat─â ├«n tran╚Öe p├ón─â la acoperirea integral─â a contractului de finan╚Ťare, conform creditelor bugetare alocate cu aceast─â destina╚Ťie in bugetul MAT.

9.7 Toate termenele prevăzute în prezenta procedură se calculează astfel:

 1. Când termenul se stabilește pe zile, nu se ia în calcul prima și ultima zi a termenului.
 2. Termenul care începe într-o zi nelucrătoare/sărbătoare legală se calculează începând cu prima zi lucrătoare. Termenul care se sfârșește într-o zi de sărbătoare legală/zi nelucrătoare se prelungește până în prima zi lucrătoare.
 3. Transmiterea documentelor prin intermediul poștei electronice în ultima zi a termenului se va face până la ora 24.00 a zilei respective.
 4. Monitorizarea și controlul beneficiarilor Schemei și recuperarea ajutorului de stat

10.1 Monitorizarea și controlul beneficiarilor Schemei se va face de către MAT/AIMMAIPE.

10.2 Reprezentan╚Ťii MAT/AIMMAIPE/ANAF au dreptul s─â verifice anun╚Ťat/inopinat, on-line sau la sediul operatorilor economici veridicitatea ╚Öi conformitatea declara╚Ťiilor ╚Öi activit─â╚Ťii f─âcute de beneficiarul ajutorului de stat. Beneficiarul trebuie s─â accepte ╚Öi s─â faciliteze controlul reprezentan╚Ťilor MAT/AIMMAIPE/ANAF privind ajutorul de stat acordat prin proiect. ├Än caz contrar, se dispune recuperarea integral─â a ajutorului de stat.

10.3 Beneficiarii pot fi controla╚Ťi ╚Öi de reprezentan╚Ťii Consiliului Concuren╚Ťei ╚Öi de reprezentan╚Ťii Comisiei Europene, conform prevederilor art. 26 alin. (3) ╚Öi art. 32 din OUG nr. 77/2014 privind procedurile na╚Ťionale ├«n domeniul ajutorului de stat, precum ╚Öi pentru modificarea ╚Öi completarea Legii concuren╚Ťei nr. 21/1996, aprobat─â cu modific─âri ╚Öi complet─âri prin Legea nr. 20/2015, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare.

10.4 ├Än cazul ├«n care, ├«n urma controalelor efectuate, se constat─â c─â beneficiarii nu ├«ndeplinesc condi╚Ťiile de eligibilitate prev─âzute ├«n schema de ajutor, au f─âcut declara╚Ťii incomplete ╚Öi/sau neconforme cu realitatea pentru a ob╚Ťine ajutorul de stat, nu au respectat obliga╚Ťia men╚Ťinerii activit─â╚Ťii ├«n condi╚Ťiile prezentei scheme, nu au pl─âtit cu prioritate datoriile c─âtre bugetul de stat, sau se constat─â c─â nu mai sunt ├«ndeplinite condi╚Ťiile prev─âzute ├«n contractul de finan╚Ťare (Anexa 2 la prezenta procedur─â) sau ├«n legisla╚Ťia schemei de ajutor de stat, structura de specialitate din cadrul AIMMAIPE va propune recuperarea total─â a ajutorului acordat ╚Öi va anun╚Ťa MAT c─â a fost declan╚Öat─â recuperarea ajutorului de stat, ├«mpreun─â cu dob├ónzile aferente.

10.5 AIMMAIPE monitorizeaz─â ├«ndeplinirea indicatorilor pentru care s-a ob╚Ťinut finan╚Ťare (men╚Ťinerea activit─â╚Ťii, plata obliga╚Ťiilor fiscale c─âtre bugetul central). Men╚Ťinerea activit─â╚Ťii pe o perioad─â de minim 24 luni de la data primei pl─â╚Ťi, dac─â prin acte normative nu se instituie restric╚Ťii de natur─â a impune suspendarea ori ├«ntreruperea activit─â╚Ťii comerciale, se va verifica automat de c─âtre aplica╚Ťia electronic─â prin interogarea bazei de date a Oficiului Na╚Ťional al Registrului Comer╚Ťului/Administra╚Ťia Na╚Ťional─â de Administrare Fiscal─â.

P├ón─â la finalul perioadei de monitorizare, ├«n urma achit─ârii obliga╚Ťiilor fiscale c─âtre bugetul central, beneficiarul are obliga╚Ťia de a ├«nc─ârca ├«n aplica╚Ťia electronic─â certificatul fiscal care atest─â lipsa datoriilor ╚Öi dovada pl─â╚Ťii.

10.6 ├Än situa╚Ťia ├«n care, pe perioada contractual─â, beneficiarul ajunge ├«n situa╚Ťia de ├«nchidere opera╚Ťional─â, faliment, dizolvare sau insolven╚Ť─â, se va proceda la recuperarea integral─â a ajutorului de stat acordat prin Schem─â, cu dob├ónda calculat─â de la data acord─ârii ╚Öi p├ón─â la rambursarea integral─â a ajutorului de stat.

10.7 Beneficiarii care ├«nregistreaz─â obliga╚Ťii fiscale restante ╚Öi alte crean╚Ťe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur─â fiscal─â, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare, ├«╚Öi iau angajamentul s─â le achite din ajutorul acordat ├«n cadrul Schemei, ├«n termen de maxim 6 luni din momentul primei pl─â╚Ťi a ajutorului financiar c─âtre beneficiar, conform prevederilor prezentei scheme de ajutor de stat.

10.8 ├Än cazul ├«n care se constat─â c─â nu au fost achitate obliga╚Ťiile fiscale restante prev─âzut la art. 9.7., solicitan╚Ťii vor primi Decizie de respingere a finan╚Ť─ârii cu recuperare integral─â a ajutorului de stat ╚Öi a dob├ónzii aferente, semnat─â electronic de ordonatorul de credite.

10.9 Recuperarea ajutorului se va efectua conform prevederilor OUG nr. 77/2014 privind procedurile na╚Ťionale ├«n domeniul ajutorului de stat, precum ╚Öi pentru modificarea ╚Öi completarea Legii concuren╚Ťei nr. 21/1996, aprobat─â prin Legea nr. 20/2015, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare ╚Öi ale Ordinului nr. 1238/2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 25 din OUG nr. 77/2014 privind procedurile na╚Ťionale ├«n domeniul ajutorului de stat, precum ╚Öi pentru modificarea ╚Öi completarea Legii concuren╚Ťei nr. 21/1996, aprobat─â prin modific─âri ╚Öi complet─âri prin Legea nr. 20/2015, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare.

10.10 Ajutorul care trebuie recuperat include ╚Öi dob├ónda aferent─â, datorat─â de la data pl─â╚Ťii ajutorului p├ón─â la data recuper─ârii acestuia. Rata dob├ónzii aplicabile este cea stabilit─â potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind func╚Ťionarea Uniunii Europene ╚Öi din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere ├«n aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.

 1. Prevederi referitoare la raportarea și monitorizarea ajutoarelor de stat

11.1 Prezenta schem─â de ajutor va fi aprobat─â prin Ordonan╚Ť─â de Urgen╚Ť─â ╚Öi va fi publicat─â integral pe site-ul MAT.

11.2 Raportarea ╚Öi monitorizarea ajutoarelor acordate ├«n baza Schemei se face ├«n conformitate cu legisla╚Ťia comunitar─â ╚Öi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus ├«n aplicare prin Ordinul Pre╚Öedintelui Consiliului Concuren╚Ťei nr. 175/2007.

11.3 (1) Furnizorul de ajutor are obliga╚Ťia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate ├«n derulare, ╚Öi de a dispune m─âsurile care se impun ├«n cazul ├«nc─âlc─ârii condi╚Ťiilor impuse prin prezenta procedur─â sau prin legisla╚Ťia na╚Ťional─â sau european─â aplicabil─â la momentul respectiv.

(2) Furnizorul de ajutor are obliga╚Ťia de a transmite Consiliului Concuren╚Ťei, ├«n formatul ╚Öi ├«n termenul prev─âzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus ├«n aplicare prin Ordinul Pre╚Öedintelui Consiliului Concuren╚Ťei nr. 175/2007, toate datele ╚Öi informa╚Ťiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel na╚Ťional.

(3) ├Än cazul ├«n care exist─â ├«ndoieli serioase cu privire la datele transmise de c─âtre Furnizorul de ajutor/administratorul Schemei, Consiliul Concuren╚Ťei poate s─â solicite date ╚Öi informa╚Ťii suplimentare ╚Öi, dup─â caz, s─â fac─â verific─âri la fa╚Ťa locului.

11.4 Pe baza unei cereri scrise, Furnizorul de ajutor va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concuren╚Ťei, ├«n 20 de zile lucr─âtoare sau ├«n termenul fixat ├«n cerere, toate informa╚Ťiile pe care Comisia European─â le consider─â necesare pentru evaluarea respect─ârii condi╚Ťiilor acestei scheme de ajutor.

11.5 AIMMAIPE va acorda un ajutor de stat dup─â ce va verifica, pe baza declara╚Ťiei pe proprie r─âspundere a operatorului economic, c─â este respectat─â regula cumulului, precum ╚Öi faptul c─â suma total─â a ajutoarelor de stat primite pe Cadrul temporar Ucraina cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare, ├«nsumat─â cu cuantumul ajutorului de stat solicitat ├«n cadrul prezentei Scheme nu dep─â╚Öe╚Öte la nivelul grup- ├«ntreprinderii pragurile impuse de Cadrul Temporar Ucraina.

11.6 Furnizorul de ajutor va realiza ╚Öi men╚Ťine o eviden╚Ť─â a ajutoarelor acordate ├«n baza Schemei, astfel ├«nc├ót s─â fie posibil─â identificarea valorii, momentului acord─ârii, modalit─â╚Ťii de acordare, provenien╚Ťei finan╚Ť─ârii, duratei ╚Öi metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Aceast─â eviden╚Ť─â va fi p─âstrat─â la Furnizorul de ajutor de stat timp de 10 ani de la data ultimei aloc─âri ├«n cadrul Schemei.

11.7 Operatorii economici beneficiari de ajutor ├«n cadrul Schemei, vor ╚Ťine o eviden╚Ť─â specific─â a ajutoarelor primite conform prezentei Scheme, a altor scheme de stat ╚Öi a altor ajutoare de stat. Ace╚Ötia sunt obliga╚Ťi s─â arhiveze eviden╚Ťa specific─â ╚Öi s─â o p─âstreze o perioad─â de 10 ani.

11.8 Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului Consiliului Concuren╚Ťei privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat pus ├«n aplicare prin Ordinul Pre╚Öedintelui Consiliului Concuren╚Ťei nr.175/2007, revine furnizorului de ajutor de stat/administratorului Schemei, care va transmite Consiliului Concuren╚Ťei informa╚Ťiile necesare ├«n vederea ├«ntocmirii inventarului ajutoarelor de stat ╚Öi a registrului ajutoarelor de stat.

11.9 Pentru a crea posibilitatea verific─ârii ex-ante a eligibilit─â╚Ťii poten╚Ťialilor beneficiari ai m─âsurilor de ajutor, ├«n conformitate cu prevederile art. 29 din Ordinul pre╚Öedintelui Consiliului Concuren╚Ťei nr. 437/2016 pentru punerea ├«n aplicare a Regulamentului privind registrul ajutoarelor de stat, MAT, ├«n calitate de furnizor de ajutor de stat, MAT are obliga╚Ťia ├«nc─ârc─ârii ├«n Registrul general al ajutoarelor de stat acordate ├«n Rom├ónia (RegAS) a Schemei, ├«n termen de 5 zile lucr─âtoare de la data intr─ârii ├«n vigoare a acesteia. Contractele, pl─â╚Ťile, obliga╚Ťiile de recuperare a ajutoarelor ╚Öi rambursarea efectiv─â a respectivelor obliga╚Ťii, aferente acestei Scheme, se vor ├«nc─ârca prin intermediul aplica╚Ťiei informatice automat ├«n RegAS ├«n termen de 7 zile lucr─âtoare de la data semn─ârii contractului de finan╚Ťare, respectiv de la data instituirii pl─â╚Ťilor, a obliga╚Ťiilor de recuperare a ajutoarelor sau a ramburs─ârii efective a respectivelor obliga╚Ťii de c─âtre MAT, ├«n calitate de furnizor al schemei de ajutor de stat.

 1. Confiden╚Ťialitate

12.1 Documentele justificative depuse de c─âtre solicitan╚Ťi ├«n cadrul Schemei sunt confiden╚Ťiale, membrii MAT/AIMMAIPE av├ónd obliga╚Ťia de a nu dezv─âlui informa╚Ťiile men╚Ťionate ├«n acestea c─âtre ter╚Ťe persoane, cu excep╚Ťia cazului ├«n care informa╚Ťiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului ├«n exercitarea atribu╚Ťiilor ce le revin.

12.2 MAT/AIMMAIPE este autorizat─â s─â publice, ├«n orice form─â ╚Öi mediu, incluz├ónd internetul, informa╚Ťiile referitoare la numele beneficiarului, valoarea total─â a finan╚Ť─ârii nerambursabile, activitatea/activit─â╚Ťile pentru care a aplicat, conform codului/codurilor CAEN, loca╚Ťia geografic─â a proiectului (localitatea ╚Öi jude╚Ťul).

– Publicitate –

Citeste continuarea pe curierulnational.ro

Total
0
Shares
Adauga un comentariu

Stirea precedenta

Ucraina a depus cererea de aderare accelerată la NATO / Cea mai mare anexare în Europa post-Hitler

Urmatoarea stire

Cum po╚Ťi ob╚Ťine anularea, completarea sau rectificarea actelor de stare civil─â?

Stiri pe aceeasi tema