Închisoare pe viață pentru bărbatul care a împușcat un tânăr pe strada Alecu Russo – Deșteptarea

Bărbatul care l-a împușcat mortal, acum doi ani, pe pe Cezar Iulian Oancea, de 21 de ani, într-o scară de bloc de pe strada Alecu Russo din Bacău a fost condamnat, de Tribunalul Bacău,la închisoare pe viață.

Pe 9 martie 2020 a avut loc o crimă într-un bloc de pe strada Alecu Russo, un tânăr de 21 de ani fiind ucis cu câteva focuri de pistol. La vremea respectivă Deșteptarea a tratat pe larg evenimentul, iar după două luni un alt material a încercat să scoată la iveală noi date din acest caz.

Cert este că Iulian Oancea, fost haker, a avut în acea seară discuții contoversate cu un individ descris la 1,90 m și vreo 120 de kilograme. Apoi, în noapte s-auzit focuri de armă, tânărul și-a pierdut viața iar peste 100 de polițiști au răscolit zona, dar se pare că a fost în zadar.

Tânărul de 22 de ani care a fost ucis era cunoscut pentru abilitățile sale în domeniul online, fiind condamnat pentru fraude informatice dupa ce ar fi păgubit mai multe persoane cu suma de 100.000 de euro.

Ce spune soluția?

În baza art. 396 alin. 2 C.proc.pen. dispune condamnarea inculpatului ACHIM ȘTEFAN-MARIUS, la pedeapsa de detentiunii pe viată pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat, prev. de art. 188 alin. 1 – 189 alin. 1 lit. d C.pen.

În baza art. 396 alin. 2 C.proc.pen. dispune condamnarea inculpatului ACHIM STEFAN-MARIUS la pedeapsa de 7 (sapte) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată, prev. de art. 233-234 alin. 1 lit. a, d C.pen.

În baza art. 67 alin. (1) C.pen. interzice cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 5 (cinci) ani după executarea pedepsei închisorii, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat) si lit. h) (dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme) C.pen.

În temeiul art. 66 alin. (1) C.pen. interzice cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturile prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) si h) C.pen., în condiţiile prevăzute de art. 65 alin. (1) şi alin. (3) C.pen. În baza art. 396 alin. 2 C.proc.pen. dispune condamnarea inculpatului ACHIM ?TEFAN-MARIUS la pedeapsa de 6 (sase) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă calificată, prev. de art. 271 alin. 1 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României (în modalitatea introducerii în ţară).

În baza art. 67 alin. (1) C.pen. interzice cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 5 (cinci) ani după executarea pedepsei închisorii, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat) si lit. h) (dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme) C.pen. În temeiul art. 66 alin. (1) C.pen. interzice cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturile prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i h) C.pen., în condiţiile prevăzute de art. 65 alin. (1) şi alin. (3) C.pen.

În baza art. 396 alin. 2 C.proc.pen. dispune condamnarea inculpatului ACHIM STEFAN-MARIUS la pedeapsa de 6 (sase) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă calificată, prev. de art. 271 alin. 1 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României (în modalitatea scoaterii în ţară). În baza art. 67 alin. (1) C.pen. interzice cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 5 (cinci) ani după executarea pedepsei închisorii, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat) ?i lit. h) (dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme) C.pen. În temeiul art. 66 alin. (1) C.pen. interzice cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturile prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i h) C.pen., în condiţiile prevăzute de art. 65 alin. (1) şi alin. (3) C.pen. În baza art. 396 alin. 2 C.proc.pen. dispune condamnarea inculpatului ACHIM ?TEFAN-MARIUS la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, prev. de art. 342 alin. 1 C.pen..

În baza art. 396 alin. 2 C.proc.pen. dispune condamnarea inculpatului ACHIM ?TEFAN-MARIUS la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii uzul de armă fără drept, prev. de art. 343 alin. 1 C.pen. În baza art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1 lit. a) şi art. 45 C.pen. dispune contopirea pedepselor aplicate inculpatului ACHIM STEFAN-MARIUS, inculpatul având de executat în final pedeapsa principală rezultantă a deten?iunii pe via?ă ?i pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a) (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat) ?i lit. h) (dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme). C.pen., pe durata a 5 (cinci) ani. În baza art. 65 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i h) C.pen. va interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a) (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat) ?i lit. h) (dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme) C.pen., după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe penale şi până când pedeapsa privativă de libertate aplicată va fi executată sau considerată ca executată. În baza art. 72 alin. 1 Cod penal, dispune deducerea din durata pedepsei aplicate a perioadei în care inculpatul a fost arestat în baza M.E.A. nr. 4/26.05.2020 în Fran?a, respectiv din 27.05.2020 până la 16.10.2020, precum ?i a perioadei arestului preventiv de la 16.10.2020 la zi. În baza art. 399 Cod de procedură penală, men?ine măsura arestării preventive a inculpatului ACHIM ?TEFAN-MARIUS.

În baza art. 112 lit. b) Cod Penal dispune confiscarea pistolului marca Makarov cal. 9 mm şi a muniţiei găsită asupra inculpatului. În baza art. 162 alin. 4 ?i 5 C.proc.pen., admite cererea formulată de partea civilă Oancea Iuliana şi dispune restituirea către aceasta a obiectelor ridicate la perchezi?ie, apar?inând victimei Oancea Cezar-Iulian, bunuri aflate în coletul 1Q. Pune în vedere păr?ii civile Oancea Iuliana că este obligată să le păstreze până la solu?ionarea definitivă a cauzei.

În baza art. 404 alin. 4 lit. c) C.proc.pen., în vederea garantării reparării pagubei produse prin săvârsirea infrac?iunilor care fac obiectul prezentului dosar, executării măsurii de siguran?ă a confiscării speciale şi a cheltuielilor judiciare efectuate în cauză., men?ine măsurile asiguratorii dispuse prin ordonan?a procurorului din 31.08.2020, astfel cum au fost modificate prin încheierea din data de 06.05.2021 pronun?ată de judecătorul de camera preliminară din cadrul Tribunalului Bacău în dosarul nr. 194/110/2021/a1.5, asupra bunurilor inculpatului ACHIM ?TEFAN-MARIUS, constând în: 1. Dreptul de uzufruct viager cu privire la imobilele: – sp.com., situat în loc. Bucureşti, Piaţa Amzei , nr. 7-9, Et.P, Sectorul 1, înscris la Cartea Funciară cu numărul 251496 -C1-U76, Bucureşti Sectorul 1; – sp.com., situat în loc. Bucureşti, Piaţa Amzei , nr. 7-9, Et.P, Sectorul 1, înscris la Cartea Funciară cu numărul 251496 -C1-U77, Bucureşti Sectorul 1; – sp.com., situat în loc. Bucureşti, str.Luterană , nr. 5, loc. Bucureşti, Sectorul 1, înscris la Cartea Funciară cu numărul 2555607 -C1-U3, Bucureşti Sectorul 1; – loc. Mamaia, Zona Careul C1, Nr. Lot 7, Et.4, Ap.31, jud. Constanţa, înscris la Cartea Funciară cu numărul 226897 -C1-U35, Constanţa. 2. Sumele de 30.690 euro, respectiv 284 lei: – plicul nr. 1 (suma de 180 euro: 3 bancnote de 50 euro, o bancnotă de 20 euro şi 2 bancnote de 5 euro); – plicul nr. 2 (suma de 284 lei: 2 bancnote de 100 lei, o bancnotă de 50 lei, 2 bancnote de 10 lei, o bancnotă de 5 lei şi 9 bancnote de 1 leu) şi – plicul nr. 3 (suma de 30.510 euro: 2 bancnote de 500 euro, 5 bancnote de 200 euro, 157 bancnote de 100 euro, 237 bancnote de 50 euro şi 48 bancnote de 20 euro). În baza art. 19 Cod procedură penală raportat la art. 397 alin. 1 Cod de procedură penală coroborat cu art. 1349 alin. 1 şi 2, art. 1357 şi urm. din Codul civil, admite în parte ac?iunea civilă şi obligă inculpatul ACHIM STEFAN-MARIUS la plata sumei de 10.000 lei cu titlu de daune materiale, precum ?i a sumei de 200.000 euro (echivalentul în lei la data plă?ii) cu titlu de daune morale, ambele către partea civilă OANCEA IULIANA.

În baza art. 19 Cod procedură penală raportat la art. 397 alin. 1 Cod de procedură penală coroborat cu art. 1349 alin. 1 şi 2, art. 1357 şi urm. din Codul civil, admite în parte ac?iunea civilă şi obligă inculpatul ACHIM STEFAN-MARIUS la plata sumei de 10.000 lei cu titlu de daune materiale, precum ?i a sumei de 200.000 euro (echivalentul în lei la data plă?ii) cu titlu de daune morale, ambele către mo?tenitorii păr?ii civile OANCEA TRAIAN.

În temeiul art. 7 din Legea nr. 76/2008, modificată, dispune prelevarea de probe biologice de la inculpatul ACHIM ?TEFAN-MARIUS, în vederea determinării profilului genetic al acestora. Potrivit art. 5 alin. 5 din Legea nr. 76/2008, modificată, aduce la cunostinta inculpatului ACHIM STEFAN-MARIUS că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare a profilului genetic al acestuia. În temeiul art. 162 C.proc.pen. dispune păstrarea mijloacelor materiale de probă/corpuri delicte supuse conservării, în condiţiile legii, aflate şi înregistrate în Registrul de corpuri delicte din cadrul Tribunalului Bacău – conform procesului verbal aflat la filele nr. 36-39 din dosar (vol. I).

În temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedură penală obligă inculpatul ACHIM ?TEFAN-MARIUS la plata sumei de 40.000 lei, cheltuieli judiciare către stat (din care suma de 22.811,49 lei reprezentând cheltuieli în faza urmăririi penale). Constată că pe parcursul procesului penal inculpatul a fost asistat atât de avocat ales cât si de apărător desemnat din oficiu. În temeiul art. 272 alin. 1 C.proc.pen. dispune plata onorariului apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpat din fondurile Ministerului Justiţiei.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată prin punerea acesteia la dispozi?ia părtilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 29.09.2022.

Citeste continuarea pe www.desteptarea.ro

Total
0
Shares
Adauga un comentariu

Stirea precedenta

Compensarea preţului la carburant, prelungită până la sfârșitul anului

Urmatoarea stire

Trei lansări de carte la Urban Blues Fest – Autumn edition 2022

Stiri pe aceeasi tema