De ce sunt geologii mai sceptici decât restul lumii științifice în legătură cu încălzirea globală antropogenă și catastrofică? Despre rolul stratigrafiei secvențiale


Datele nu contează.

Noi nu ne bazăm recomandările pe date.

Noi ne bazăm pe modelele climatice.

Prof. Chris K. Folland, 1992

Centrul Hadley pentru predicție și cercetare climatică,

Autor principal al rapoartelor IPCC,

Laureat Premiul Nobel pentru pace în 2006, împreună cu Al Gore și IPCC*

În principiu, orice om de știință adevărat trebuie să fie un sceptic. Așa am fost instruiți; punem la îndoială experimentele și teoriile. Încercăm să repetăm sau să reproducem în mod independent ceea ce citim în publicații – doar pentru a ne asigura că nu s-au făcut greșeli.

Dar când un climatolog, membru al Centrului Hadley pentru predicție și cercetare climatică, laureat cu Premiul Nobel pentru pace, afirmă fără echivoc că „datele nu contează”, că „nu ne bazăm recomandările pe date” autentice și verificabile și că singura „bază” a afirmațiilor lor o reprezintă „modelele climatice”, un om de știință adevărat devine brusc sceptic și se întreabă, pe bună dreptate, „știință-i aiasta sau altceva”?

Pe urmă vine un alt șoc tulburător: Modelele climatice din anii ’70 îngroziseră lumea cu apocalipsa răcirii globale și venirea unei noi ere glaciare (vezi detalii în Sindromul Chicken Little). Spre fericirea omenirii, modelele climatice glaciale s-au dovedit simple fantasmagorii. Și-a pus cineva cenușă-n cap pentru apelurile stupide la groaza glaciară? Nu, desigur. Dar, după câțiva ani, alte modele climatice pentru care „datele nu contează” au anunțat omenirea că vine altă catastrofă – încălzirea globală. De data aceasta, surpriză: IPCC și Al Gore, un „climatolog” de mare calibru, au fost onorați cu Premiul Nobel. Iar pe 5 octombrie 2021, unul din cei trei laureați ai Premiului Nobel pentru fizică a fost nonagenarul  Syukuro Manabe, care a lucrat în cadrul Universității Princeton, Geophysical Fluid Dynamics Laboratory (GFDL) – NOAA. Motivația Academiei Suedeze în acordarea premiului a fost următoarea:

Pentru modelarea fizică a climei Pământului, cuantificarea variabilității și predicția fiabilă a încălzirii globale.

În articolul Nobila minciună și premiul Nobel pentru fizică 2021 am demonstrat că două dintre simulările climatice ale laboratorului GFDL-NOAA (GFDL-CM3 și GFDL-ESM2), în care a activat multă vreme laureatul Nobel Syukuro Manabe și oamenii pe care i-a format, sunt printre cele mai  excentrice în raport cu datele reale măsurate. Dar, hei, „datele nu contează”, iar „predicția fiabilă a încălzirii globale” nu se bazează pe date, ci pe „modelele climatice”, laureate cu Premii Nobel.

Ce-aș mai putea adăuga la această tristă realitate a simulărilor climatice? Am scris în repetate rânduri de ce sunt sceptic în legătură cu aceste activități ale climatologilor, am folosit chiar și o comparație, deranjantă pentru unii cititori, între simulare și o anumită activitate rușinoasă pe care, dacă o practici suficient de mult timp, începi să crezi că este adevărata treabă. Am mai demonstrat, de asemenea, de ce majoritatea modelelor climatice sunt „fierbinți” prin manipularea sau „tunarea” unor parametri, marcând o trecere periculoasă de la climatologie la calamitologie etc.

Aș mai dori să aduc un extra-argument împotriva idolatrizării modelelor climatice. Deși un oficial IPCC a recunoscut că Sistemul climatic este un sistem haotic cuplat neliniar și, prin urmare, predicția pe termen lung a viitoarelor stări climatice nu este posibilă, o armată (bine plătită) de modelatori climatici continuă să producă fie modele care reproduc neconcordant datele reale din trecutul planetei, fie modele, lipsite de date, care prezic viitorul pe baza extrapolării acelor modele demonstrate ca fiind NE-fiabile în confruntările cu paleoclima. Cu alte cuvinte, modelele climatice IPCC depind extrem de mult de ajustarea continuă a parametrilor de intrare (de ex., proprietățile și efectele aerosolilor atmosferici, precum și distribuția lor temporală și geografică, distribuția și activitatea norilor, care produc cele mai importante feed-back-uri cu efect de seră). Prin urmare, s-ar putea spune că acele modele și majoritatea datelor pe care le folosesc nu reprezintă nimic mai mult decât un exercițiu de ajustare a curbelor. Potrivit fizicianului Freeman Dyson, faimosul matematician John von Neumann a declarat: Dați-mi patru parametri ajustabili și pot modela un elefant. Dați-mi încă unul și îl pot face să-și miște trompa.

Spre deosebire de climatologi, colegii lor din domeniul științelor pământului (geologi, geofizicieni, paleontologi, geochimiști, mineralogi, structuraliști ș.a.) lucrează cu date tari când încearcă explicarea unor activități terestre din trecut (probe de roci, fosile, minerale, carote din foraje sau de pe fundurile oceanelor, măsurători de laborator, măsurători geofizice terestre, marine și în găurile de sondă etc.). Iar despre viitor, simulările din domeniul științelor pământului sunt rara avis in terra, deoarece, realistic privind lucrurile, noi nu putem cunoaște viitorul, pentru că, dacă l-am cunoaște, n-ar mai fi viitor. Și aici apare o diferență majoră între climatologi și geologi.

O altă diferență importantă este lipsa recunoașterii publice a marilor descoperiri geologico-geofizice în evoluția cunoașterii științifice. teoria derivei continentelor, propusă de meteorologul Alfred Wegener în 1912 a fost luată în derâdere: Cum să se miște continentele pe suprafața pământului ca vapoarele pe apa oceanelor? După multe decenii și eforturi multiple din partea geologilor și geofizicienilor, teoria lui Wegener a fost încorporată într-o vastă sinteză – teoria plăcilor tectonice, bazată pe date tari  despre expansiunea fundurilor oceanice și inversiunile câmpului geomagnetic. Era anul 1968 și cea mai importantă revoluție științifică a secolului al XX-lea era triumfătoare. A primit cineva un Premiu Nobel pentru pace sau pentru fizică? Doamne ferește…

În anul 1980, familia Alvarez (tatăl fizician, fiul geolog) au demonstrat cu date tari că pământul a suferit o catastrofă cosmică cu 66 milioane în urmă, fiind lovit de un asteroid. Acel eveniment a declanșat cea de-a cincea extincție a vieții, a condus la dispariția a circa 75% din totalul speciilor existente, a produs modificări semnificative ale climei și, foarte important, a confirmat teoria lui Georges Cuvier, opusă celei a lui Darwin, conform căreia evoluția vieții pe pământ nu este graduală și continuă, fiind supusă periodic unor cataclisme cosmice. A primit familia Alvarez un premiu Nobel pentru descoperirea lor? Nu, doar tatăl primise un Nobel în fizică pentru o descoperire fără legătură cu catastrofa cosmică de acum 66 milioane de ani.

Când unii colegi geologi, cârcotași sau invidioși, au încercat să anuleze descoperirea făcută de familia Alvarez, pretextând că dacă a ieșit fum trebuie găsit locul unde a izbucnit focul, a fost rândul unui tânăr geofizician să descopere craterul Chicxulub produs de impactul asteroidului cu suprafața terestră. Descoperirea majoră făcută de tânărul Glen Penfield a fost publicată în 1991. Ei, și?! Merita cumva un premiu Nobel? Doamne ferește…

Inventată încă din 1947, fracturarea hidraulică a rocilor sursă de petrol și gaze a beneficiat de o serie de descoperiri majore: folosirea apei „alunecoase” (slickwater), forajul orizontal dirijat de mare precizie, micro-seismicitatea indusă ș.a. O cohortă de geologi, geofizicieni și ingineri de foraj au transformat o metodologie veche în ceea ce am numit revoluția triumfătoare a argilelor, cea mai importantă realizare tehnologică a primelor decenii ale secolului al XXI-lea. Oameni ca George P. Mitchell sau Nick Steinsberger, care au contribuit enorm la nașterea și implementarea cu succes mondial a revoluției argilelor, meritau cu prisosință un Premiu Nobel, chiar pentru pace. Dar așa ceva nu poate: Al Gore, Barack Obama, Yasser Arafat ș.a. sunt mult mai merituoși, nu-i așa?…

Scopul articolului de azi este prezentarea unei alte descoperiri majore din domeniul geologiei și geofizicii, despre care extrem de puțin lume știe ceva, dar care are o contribuție esențială la studiul celor două schimbări ale climei de-a lungul timpului. Pentru a clarifica poziția mea: Clima terestră descrie două stări: glaciație sau interglaciație. Schimbarea climei înseamnă trecerea continuă de la o stare la alta. În limba engleză, expresia consacrată este climate change, nu climate changes. Și în alte limbi, clima se schimbă la singular. În limba română însă, se vorbește de schimbări climatice. Fiind un termen la plural, întrebarea firească este următoarea: de câte schimbări climatice se vorbește, de fapt? 2, 10, 100, 1000 de schimbări? Mister adânc… Imprecizia formei de plural are avantajul unei potențiale manipulări: dacă am vorbi doar de schimbarea climei n-ar sugera la fel de multe conotații negativ-periculoase ca termenul schimbări climatice. Nu cunosc cine a introdus în limba română forma de plural pentru schimbarea climei și aș fi recunoscător să aflu detalii pentru îmbogățirea bagajului lingvistic personal.

Stratigrafia secvențială și rolul ei în climatologie

În marea familie a geoștiințelor, stratigrafia studiază stratele de roci sub aspectul compoziției,  originii, poziției relative, eventualelor accidente tectonice prezente etc. pentru a determina istoria lor geologică, a înțelege și explica organizarea stratelor într-o coloană verticală și a restabili variațiile verticale și laterale originale ale acestora.

Primul stratigraf recunoscut a fost Leonardo da Vinci, care, în 1508 (Codex Leicester) a observat că straturi distincte de roci și fosile acopereau suprafețe mari, iar straturile s-au format în momente separate – nu în timpul potopului biblic unic.

Dezvoltarea ulterioară a stratigrafiei a fost datorată contribuțiilor excepționale ale unor oameni precum Nicholaus Steno (1669, principiile fundamentale ale stratigrafiei), William Smith (1815, prima hartă litostratigrafică din lume), Charles Lyell (1830 – 1833, principiile gradualismului și uniformitarianismului), Larry Schloss (1948, 1963, identificarea neconformităților la scară continentală), David E. Frazier (1974, episoadele depoziționale) și mulți alții.

Primele patru secole le putem considera „clasice”, stratigrafia și paleontologia reușind să ofere o primă scară geologică cu timpi relativi, nu absoluți (un strat este mai nou decât cel aflat dedesubt și mai vechi decât cel aflat deasupra). Geologii determină vârsta relativă a stratelor printr-un proces numit corelare stratigrafică, utilizând litologia și conținutul de fosile. Descoperirea radioactivității naturale a rocilor a permis geologilor, începând din sec. al XX-lea, să obțină și vârste absolute ale rocilor și formațiunilor cercetate.

Tot în această perioadă „clasică”, stratigrafii au ajutat imens colegii climatologi. Cum? Natura stratelor sedimentare depozitate într-o anumită locație reflectă climatul din acea locație. De exemplu, un afloriment care expune o gresie cu masive încrucișări depoziționale (cross beds), acoperită succesiv de cărbuni și till glaciar indică faptul că situl aflorimentului a trecut prin trei climate diferite (deșert, apoi tropice și în final glaciație) de-a lungul timpului. Dar lipsea un element esențial din tabloul stratigrafic planetar: o curbă eustatică globală (variația nivelului mării) de la începuturile vieții pe pământ și până în prezent. Variația nivelului oceanic este o componentă cheie a oricărei simulări climatice.

Începutul perioadei „moderne” a stratigrafiei a coincis cu începutul anului 1977. Pe 1 ianuarie al acelui an, American Association of Petroleum Geologists (AAPG) a publicat un volum masiv de contribuții ale unor experți geologi și geofizicieni:  C.E. Payton (ed.) Seismic Stratigraphy – Applications to Hydrocarbon Exploration: American Association of Petroleum Geologists,  Memoir 26. Era pentru prima dată când noua variantă a stratigrafiei – seismică – făcea obiectul unui efort colectiv deosebit de valoros, prezentând o schimbare de paradigmă, o metodă nouă și revoluționară de analiză și interpretare a secțiunilor seismice  (cartea a avut imediat patru re-editări până în 1980). Să nu uităm că apariția volumului avea loc la doar trei ani după criza petrolieră, într-o perioadă în care lumea occidentală, și în special SUA, era extrem de panicată de dependența sa de petrolul străin. Oricine putea să îmbunătățească predicția rezervoarelor de hidrocarburi pentru a îmbunătăți producția internă urma să fie foarte apreciat.

Dar, dincolo de aspectele teoretice și practice ale descoperirii unor noi zăcăminte de hidrocarburi, AAPG Memoir 26 a intrat în istorie datorită seriei de unsprezece capitole din cea de-a doua secțiune, intitulată „Stratigrafia seismică și schimbările globale ale nivelului mării”. Pregătite de P. R. Vail, R. M. Mitchum și alți geologi și geofizicieni de la compania Exxon (ExxonMobil astăzi), aceste capitole descriu neconformitățile regionale și schimbările stratigrafice care rezultă din fluctuațiile nivelului mării, precum și modul în care aceste schimbări pot fi interpretate din studiile seismice.[1]

Elementul de bază al noii stratigrafii este secvența stratigrafică într-o nouă interpretare (Fig. 1).

Fig. 1. Modele seismice pentru o secvență stratigrafică. Liniile reprezintă limite seismice între strate cu diferite impedanțe acustice. Forma lor și modul în care se termină (indicat prin vârfuri de săgeată) în diferite locații indică diferite procese geologice și climatice. (Adaptat după Vail et al., 1977).

Plecând de la conceptul original, propus de Larry Sloss, conform căruia o secvență stratigrafică reprezintă o succesiune cronologică de strate depozitate pe continent în perioadele când continentul era transgresat (inundat) de apele oceanice, Peter Vail a avut intuiția că limitele seismice dintr-o secvență sunt o capsulă a timpului și nivelului eustatic din momentul formării secvenței. După cum am scris mai sus, pentru geologi, schimbările climei sunt doar două:

1. Glaciație  àscăderea nivelului mării  à regresiunea (retragerea) apelor de pe continente

2. Interglaciație  à creșterea nivelului mării  à transgresiunea (inundarea) continentelor

Având la dispoziție sute de kilometri de secțiuni seismice continentale și, în primul rând marine, pe care compania Exxon le-a înregistrat în întreaga lume, Vail și colegii lui au obținut permisiunea de a publica interpretările lor stratigrafice cu condiția de a nu dezvălui locațiile precise ale secțiunilor seismice pentru a nu oferi concurenței informații valoroase gratuite. (Pentru același motiv – proprietary data, rezultatele forajului de la Pungești săpat de compania Chevron nu sunt publice).

Producerea și publicarea pentru prima dată în istorie a unei curbe eustatice globale (Fig. 2) a fost una dintre cele mai importanțe contribuții climatice făcute de experții geologi și geofizicieni. Foarte curând, prin adăugarea datelor de carotaj geofizic și analiza aflorimentelor, seismica stratigrafică s-a transformat în conceptul modern de stratigrafie secvențială.[2]

Echipa Exxon, condusă de Peter Vail  a demonstrat pentru prima dată că localizarea și conservarea pachetelor de roci sedimentare (așa-numitele „sisteme depoziționale”) depind de poziția nivelului mării în orice moment al timpului geologic. Deși numeroase cercetări sugeraseră o astfel de relație, aceasta nu fusese niciodată demonstrată cu atâta convingere. Așadar, acest lucru a fost revoluționar, dar mai era ceva: Echipa lui Peter Vail a susținut că aceste schimbări ale nivelului mării erau de natură globală și, ulterior, a produs curba globală a nivelului mării (Fig. 2) care arată variațiile nivelului mării de-a lungul timpului pentru a-și susține afirmația.

Fig. 2. Versiunea originală a curbei Vail et al., 1977 a nivelului global al mării (publicată în AAPG Memoir 26). Scara verticală din stânga reprezintă timpul în milioane de ani. Cele două curbe ale nivelului mării din stânga și din dreapta sunt identice, dar cea din dreapta are o rezoluție mai mare. Curba nivelului mării din stânga indică faptul că nivelul global al mării a crescut până la un nivel mai ridicat decât cel actual de la 500 până acum aproximativ 325 de milioane de ani, apoi a scăzut treptat până acum aproximativ 225 de milioane de ani, după care a crescut din nou încet, a atins un vârf în urmă cu aproximativ 90 de milioane de ani și apoi a scăzut din nou. Curba Vail et al., 1977 a fost rafinată până la un nivel mult mai detaliat (Fig. 3)

Fig. 3. Trei propuneri de curbe ale evoluției nivelului mării pentru Eonul Fanerozoic. Zona gri este o compilație de curbe propuse de Peter Vail și alți cercetători  de la Exxon. Curba violet punctată a luat în considerare volumele globale de gheață fără influențe tectonice asupra spațiului de acomodare. Curba roșie a folosit un model geodinamic combinat cu date privind nivelul mării. (Sursa)

Până la momentul publicării volumului AAPG Memoir 26, geologii sedimentari dezvoltaseră modele de înțelegere a istoriei rocilor care se bazau pe o scară mult mai mică, adică pe colectarea de date pe teren. Datele seismice dezvăluie arhitectura sistemelor sedimentare la scara a zeci sau sute de kilometri, în timp ce aflorimentele de teren sunt de câteva sute de metri în cel mai bun caz. Aceasta este o diferență de ordine de mărime, comparabilă cu diferența dintre un telescop terestru standard și telescopul Webb atunci când vrei să studiezi universul.

Geologii cunoșteau și acceptaseră de mult timp că nivelul global al mării a oscilat în sus și în jos de-a lungul timpului, dar, întrucât sedimentarea este capabilă să obtureze efectele nivelului mării la nivel regional, ideea că se poate urmări mișcarea globală a nivelului mării prin analiza secvențelor sedimentare părea prea ambițioasă. În plus, studierea aflorimentelor de rocă (sau a carotelor de foraj, de altfel) nu ne oferă o indicație clară a orizonturilor de timp. Alți colegi, paleontologii, ne ajută să distingem timpul prin detalierea micilor schimbări evolutive în fosilele din roci, dar noi nu le vedem cu adevărat. Cu toate acestea, Peter Vail a demonstrat că variațiile liniilor ondulate de pe imaginile seismice reprezintă orizonturi temporale, o altă idee revoluționară.

În ciuda acestor mari și revoluționare descoperiri, geologul și geofizicianul Peter R. Vail este un anonim pentru opinia publică și comunitatea științifică non-geologică. Despre un Premiu Nobel nici nu se vorbește, deși omul este încă în viață (are 93 ani). Comitetele Nobel au grijă să premieze pe Al Gore sau modelatorii climatici despre care am scris mai sus.

No more comments.

Concluzii

Ceea ce psihologii numesc „adevăr iluzoriu” este tendința pe care o au oamenii de a crede orice, oricât de fals ar fi, atâta timp cât o informație este repetată suficient de des. Susținătorii încălzirii globale antropogene și catastrofice repetă la nesfârșit că „science is settled”, nu se mai acceptă niciun dubiu, dacă nu ești de acord cu „consensul”, devii automat „negaționist”, mercenar al industriilor de cărbuni și hidrocarburi, pe scurt, un paria, un inamic public pentru societate.

Este un timp periculos pentru adevărații oameni de știință, care sunt sceptici prin definiție (revedeți, vă rog, filmulețul cu Richard Feynman) – orice dezacord al unei ipoteze/teorii cu experimentele și datele tari o descalifică automat.

Geologii sunt mai sceptici decât restul comunității științifice atunci când vine vorba de schimbări climatice antropogene și catastrofice. Pentru că ei știu și recunosc, grație stratigrafiei secvențiale și contribuțiilor revoluționare ale lui Peter Vail et al., că planeta Pământ are o climă în permanentă schimbare, o oscilație binară între glaciații și inter glaciații. Privind fără ochelari ideologici curba eustatică globală din ultimii 550 milioane de ani, constatăm că variațiile globale ale nivelului mării au fost de ordinul sutelor de metri, în sus sau în jos.

Geologii au înțeles rapid (poate mai bine și înaintea climatologilor, care prin anii ’70, îngrozeau lumea, dar fără a avea date tari, că vine o nouă catastrofă glacială) că nivelul mării a fluctuat în cicluri mari, medii și mici, unele regulate, altele nu, în funcție de temperaturile globale. Adică, dacă este mai cald, se acumulează mai puțină gheață glaciară pe masele terestre și nivelul mării crește, dacă este mai rece, se acumulează gheață glaciară pe masele terestre și nivelul mării scade. Și toate aceste variații ale nivelului mării, să zicem cu 40 de metri mai mare decât acum sau cu 140 de metri mai mică decât acum, au avut loc fără influența omului, fără termocentrale pe cărbuni sau camioane pe motorină, vreme de peste 500 milioane de ani și vor avea loc în continuare, inexorabil.

Asta nu însemnă că geologii neagă influențele antropogene asupra climei. Pur și simplu, geologii sunt mai sceptici decât climatologii și alte segmente ale lumii științifice pentru că știu mai bine că cele două schimbări climatice (glaciații și interglaciații) sunt procese cosmice și planetare inevitabile. Nu putem striga – Opriți planeta, vreau să cobor la prima!

Pentru geologi, schimbările climei nu sunt o noutate și nici sfârșitul lumii.

P.S. În România, o traducere ne-oficială a AAPG Memoir 26 a început să circule la începutul anilor ’80. Primul meu student de la Iași, căruia în 1983 i-am condus lucrarea de licență (Alex Maftei, prezent pe Contributors.ro) a abordat pentru prima dată analiza stratigrafică secvențială a mai multor lobi paleodeltaici din Banat pentru a identifica și caracteriza posibile acumulări de gaze. În Banat, producția de gaze naturale din zăcămintele aflate în zona Foeni – Partoş – Moraviţa a început în anul 1981, a atins un nivel maxim al producției în perioada 1983 – 1987 şi a început să intre în declin începând cu anul 2004. Alex a fost șef de promoție pe țară.

Un alt șef de promoție pe țară de la Iași și fost student de-al meu, Octavian Cătuneanu, a ajuns primul român full professor de geologie din Canada la University of Alberta, Edmonton. Octavian Cătuneanu este astăzi cel mai important stratigraf secvențial din lume. Ediția a 2-a a tratatului său, Principles of Sequence Stratigraphy, a fost publicată la Elsevier pe 22 iulie 2022.

_________

* Laureatul Nobel pentru modelări climatice nu are studii superioare aprofundate (nivel Master sau PhD). https://www.researchgate.net/profile/Chris-Folland


[1] Vail, P.R., Mitchum, R.M., and Thompson, S., 1977, Seismic stratigraphy and global changes of sea level, part 3: Relative changes of sea level from coastal onlap, in C.E. Clayton, ed., Seismic stratigraphy – applications to hydrocarbon exploration: Tulsa, Oklahoma, American Association of Petroleum Geologists Memoir 26, pp. 63–81.

[2] Astăzi, stratigrafia secvențială este considerată un tip de stratigrafie care se ocupă cu descrierea, interpretarea, clasificarea și nomenclatura rocilor sedimentare pe baza modelelor de suprapunere stratificată și a relațiilor lor stratigrafice, controlate de mediul și cauzele depoziționale.

Citeste continuarea pe www.contributors.ro

Total
0
Shares
Adauga un comentariu

Stirea precedenta

Accident cumplit la Constanţa. Cine sunt Marius, Ionuţ şi Vasile, cei trei tineri care au fost găsiţi în BMW-ul răsturnat

Urmatoarea stire

O mai ții minte pe Adina, „păpușa din Glina”? Cum arată și cu ce se ocupă acum fetița care trăia lângă groapa de gunoi

Stiri pe aceeasi tema