Consiliul Local din Râmnicu Vâlcea, convocat în ultima ședință ordinară din acest an să aprobe nivelul impozitelor și taxelor pe 2023


 

Vineri, 23 decembrie 2022, va avea loc ultima ședință ordinară din acest an a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu următoarea ordine de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general consolidat al municipiului Râmnicu Vâlcea la data de 30.11.2022; proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022; proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul 2022; proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii al instituţiei Filarmonica Ion Dumitrescu pentru anul 2022; proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii al instituţiei Teatrul Municipal Ariel pentru anul 2022; proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii al instituţiei Sport Club Municipal pentru anul 2022; proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcţiei Administrării Domeniului Public pentru anul 2022; proiect de hotărâre privind stabilirea şi aprobarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2023; proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului termoenergetic complex al SACET Râmnicu Vâlcea pentru anul 2021; proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general, actualizat, pentru obiectivul de investiţii „Amenajare locuinţe sociale zona Ostroveni”; proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind utilizarea pe domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea, în sistem self-service, a trotinetelor electrice închiriate prin intermediul unei platforme online; proiect de hotărâre privind încheierea protocoalelor de colaborare între UAT Rm. Vâlcea şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale pentru implementarea proiectului HUB de Servicii MMSS – Sil MMSS; proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Râmnicu Vâlcea actualizat; proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de transmitere în folosinţă gratuită a unui spaţiu către Instituţia Prefectului – Judeţul Vâlcea; proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere încheiat cu Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor – ALDE – Filiala Judeţeană Vâlcea; proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.3.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, efectuat cu autobuze şi microbuze în Municipiul Râmnicu Vâlcea nr. 490433/27.12.2018; proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.9 din 22.01.2019 privind aprobarea Registrului Local al Spaţiilor Verzi din municipiul Râmnicu Vâlcea, cu modificările şi completările ulterioare; proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia Direcţiei Administrării Domeniului Public a imobilului „Spaţiu cu altă destinaţie – clădire PT1 (Ostroveni I)”; proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii prin licitaţie publică cu strigare a amplasamentelor de pe domeniul public al municipiului în vederea desfăşurării comerţului stradal ocazional Mărţişor 2023 şi a caietului de sarcini aferent; proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor în baza cărora se vor întocmi listele de priorităţi pentru acordarea locuinţelor sociale; proiect de hotărâre privind prelungirea temporară a contractului pentru închirierea locuinţei sociale situată în Municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Nicolae Iorga nr. 18 C, bloc B01, ap.13; proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului serviciului de transport public local efectuat cu autobuze şi microbuze în municipiul Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 380/2018; proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind modificarea preţului de facturare a energiei termice către populaţie, începând cu data de 01.12.2022; proiect de hotărâre privind aprobarea recalculării tarifelor unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare aplicabile pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.Z şi R.L.U – Construire imobil D+P+2E şi împrejmuire, amplasament Mun. Rm. Vâlcea, Bulevardul Nicolae Bălcescu nr.55, iniţiatori Bălăşoiu Filofteia şi Tilmaciu Ilie; proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei artere de circulaţie Intrarea Hidraulicii; proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială; proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul şcolar 2023-2024; proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr.5 la convenţia de parteneriat dintre Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea – Direcţia de Asistenţă Socială şi Asociaţia Centrul pentru Familie, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 317/31.08.2017, aşa cum a fost modificată prin actul adiţional nr. 3; proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la acordul de parteneriat cu Forumul Cultural al Râmnicului; proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de trei luni, respectiv ianuarie, februarie şi martie 2023.

Citeste continuarea pe ziaruldevalcea.ro

Total
0
Shares
Adauga un comentariu

Stirea precedenta

O femeie a fost bătută de un agent de pază într-un mall din Constanța

Urmatoarea stire

Actul sexual cu un minor sub 16 ani va fi considerat viol.Pedepse mai mari pentru cei care forțează copiii să se prostitueze și pentru pornografie infantilă

Stiri pe aceeasi tema