Admitere Pompieri 2023. Singura şcoală de pompieri din România cu durata de un anAdmitere Pompieri 2023. Singura şcoală de pompieri din România, cu durata de un an, se află în judeţul Prahova, şi deschide porțile inclusiv fetelor care vor dărâma bariere şi prejudecăţi.

Tinerii care îşi doresc să urmeze o carieră militară în domeniul situaţiilor de urgenţă au şansa de a se înscrie la concursul de Admitere Pompieri 2023.

Una dintre condiţiile de participare la Admitere Pompieri 2023 este ca tinerii să aibă vârste cuprinse între 18 şi 27 de ani.

În România, există două instituţii de învăţământ care sigură formarea şi perfecţionare celor care îşi doresc o carieră militară în domeniul situaţiilor de urgenţă.

Admiterea în cazul ambelor forme de învăţământ se face numai prin concurs. Aşadar, cei care îşi doresc o carieră arieră militară în domeniul situaţiilor de urgenţă, pot afla care sunt actele necesare pentru Admitere Pompieri 2023, ce taxă se achită, dar şi când au loc examenele.

Admitere Pompieri 2023. Cine se poate înscrie la Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”

În 2023, la admiterea pentru Academia de Poliţie pot înscrie absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă, cât şi absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației.

La Admitere Pompieri 2023 pot candida atât agenții de poliție/maiștri militari/subofițerii, cât și ofițeri de poliție/ofițeri, personal MAI, inclusiv absolvenți ai studiilor universitare în domeniul ordine și siguranță publică, care dețin autorizații de acces la informații clasificate.

Admitere Pompieri 2023. Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”

Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” asigură formarea şi perfecţionarea cadrelor cu studii superioare “Instalaţii pentru construcţii – pompieri” pentru unităţiile operative pentru Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. 

Concursul de admitere la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” în 2023 se organizează şi la Facultatea de Pompieri, specializarea „Instalații pentru construcții-pompieri” cu durata de 4 ani, învățământ cu frecvență.

Citeşte şi: Admitere Poliţie 2023. Unii candidați pot fi admiși fără examen

Concurs Admitere Academia de Poliţie în 2023

Admiterea la studii universitare de licență, în facultățile Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, se face numai prin concurs. Acesta este organizat și se desfășoară pe facultăți, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare și cu Regulamentul privind oraganizarea și desfășurarea concursului de admitere, aprobat de Senatul Universitar.

Etape concurs Admitere Pompieri 2023

Concursul de Admitere Pompieri 2023 se desfăşoară în următoarele etape:

 • Etapa I – Susținerea probei eliminatorii de evaluare a performanței fizice;
 • Etapa a II-a – Proba de evaluare a cunoştinţelor;
 • Etapa a III-a – Examinarea medicală.

Proba de evaluare a cunoştinţelor la Facultatea de Pompieri constă în aplicarea unui test grilă la Algebră şi Elemente de analiză matematică şi Fizică (Mecanică, Fizică moleculară şi Termodinamică, Electricitate).

La Admitere Pompieri 2023, testul grilă se elaborează sub forma unui chestionar cu întrebări din cadrul celor două discipline ale probei de concurs. Întrebările din chestionar pentru Admitere Pompieri 2023 se întocmesc, se evaluează şi se notează separat, pe discipline, iar timpul alocat desfăşurării probei este de 4 ore.

Admitere Pompieri 2023. Fără examen pentru unii candidaţi

Unii candidaţii pot fi admişi fără examen la Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, iar înscrierea lor se face pe locurile finanţate de la bugetul de stat. Aceştia trebuie să promoveze proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice și examinarea medicală.

Totodată, trebuie să îndeplinească și celelalte condiţii legale şi criteria specifice pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale M.A.I.

 • candidaţii care, în perioada studiilor liceale au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare naționale și/sau internaționale recunoscute de Ministerul Educaţiei la disciplinele din cadrul probelor de evaluare a cunoștințelor pentru facultățile la care se înscriu;
 • copiii polițiștilor/ personalului militar rănit sau decedat într-un accident de muncă ori decedat ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații;
 • copiii militarilor invalizi și ai civililor invalizi care, potrivit legii, au participat la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului Statului Român.

Bibliografie şi tematică Admitere Pompieri 2023 

Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” a publicat bibliografia şi tematica de concurs pentru studii universitare de licență la Facultatea de Pompieri. Pentru bibliografie şi tematica Admitere Pompieri 2023 – Descarcă documentul aici

Modele de subiecte Admitere Pompieri 2023

Candidaţii care îţi doresc să aibă o carieră în Poliţie, au nevoie de metode şi tehnici de învăţare riguroase astfel încât să treacă cu brio peste concursul de la Admitere Pompieri 2023. Iată cinci modele de subiecte Admitere Pompieri 2023.

Descarcă documentul aici

Descarcă documentul aici

Descarcă documentul aici

Descarcă documentul aici

Descarcă documentul aici

Calendar Admitere Pompieri 2023 Academia “Alexandru Ioan Cuza”

 • 20-27 iulie: plata taxei de înscriere
 • până în 30 iulie 2023: înscrieri și transmitere dosare la Academie (unitățile de recrutare)
 • 31 iulie – 4 august: repartizare candidați pe centre zonale de selecție
 • 16 august: afișare listă candidați pentru participare proba sportivă
 • 18-25 august: susținere probă evaluare performanță fizică (sportivă) și afișare rezultate
 • 25 august: afișare listă candidați pentru proba scrisă
 • 29-30 august: probele scrise
 • 31 august: afișare rezultate provizorii probele scrise
 • 31 august-1 septembrie: depunere contestații (online)
 • 2-3 septembrie: soluționare contestații; afișare ierarhizare provizorie a candidaților
 • 5-29 septembrie: examinarea medicală și rezolvarea contestațiilor
 • 29 septembrie: rezultate definitive ale candidaților declarați ”admis”
 • 1 octombrie: prezentare candidați pentru înmatriculare (cu excepția celor de la frecvență redusă)

Admitere Pompieri 2023. Unde este singura şcoală de pompieri din România cu durata de 1 an

Şcoala de Pompieri şi Protecţie Civilă “Pavel Zăgănescu” este singura unitate de învăţământ din România care pregăteşte subofiţeri pentru Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă.

Instituţia de învăţământ postliceal din cadrul Ministerului Afacerilor Interne este singura şcoală de pompieri din România, cu durata de un an. Aceasta se află în judeţul Prahova şi deschide porțile inclusiv fetelor care vor dărâma bariere şi prejudecăţi.

Orice absolvent de liceu se poate înscrie pentru a susţine examenul de admitere la Şcoala de Pompieri, cu condiţia să aibă diplomă de bacalaureat. 

Examenul constă într-o examinare medicală, testare psihologică, test sportiv şi test scris la matematică.

Cine se poate înscrie la Şcoala de Pompieri

Candidaţii care îşi doresc să se înscriere la Admitere Pompieri 2023, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii și criterii:

 • să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de
 • admitere;
 • să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive
 • disciplinare în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;
 • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit
 • instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin
 • notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 • să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ

Bibliografie şi tematică Admitere Pompieri 2023

Instituţia de învăţământ postliceal Şcoala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldești a publicat bibliografia şi tematica de concurs. Pentru bibliografie şi tematica Admitere Pompieri 2023 – Descarcă documentul aici

Citeste continuarea pe www.antena3.ro

Total
0
Shares
Adauga un comentariu

Stiri pe aceeasi tema