Activitatea jandarmilor brăileni din anul 2022, în cifre și statistici!


Comanda Inspectoratului de Jandarmi Județean Brăila a susținut, astăzi, 19 ianuarie 2023, o conferință de presă în cadrul căreia a prezentat principalele activități desfășurate și rezultatele obținute de jandarmi, în anul 2022. Din partea instituției, au fost prezenți Inspectorul șef – colonel Nicolae Iulian Albăceanu, Prim-adjunctul inspectorului șef și Șef al Statului Major – colonel Nicolae Gabriel Paraschiv și Adjunctul inspectorului șef – colonel Constantin Țupu.

Inspectorul șef al Jandarmeriei brăilene a deschis conferința de presă adresând mulțumiri reprezentanților mass-media, pentru buna colaborare mediatizarea activităților unității, Inspectoratului General al Jandarmeriei Române pentru sprijin, coordonare și îndrumare în toate activitățile realizate în anul 2022, precum și tuturor instituțiilor publice locale și ONG-uri cu care unitatea  se află în relații de colaborare/cooperare (Instituția Prefectului Județului Brăila, Inspectoratul de Poliție Județean Brăila, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Brăila, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Biroul pentru Imigrări Brăila, Gruparea Mobilă de Jandarmi „Tomis” Constanța, Forumul Tinerilor din România – filiala Brăila etc.)

„Direcțiile de acțiune pentru anul 2022 au urmărit continuarea implementării strategiei de realizare a ordinii și siguranței publice, activitatea fiind orientată către nevoile de asigurare a stării de legalitate și de creștere a gradului de protecție pentru cetățeni.

Pe linie de ordine și siguranță publică, misiunile specifice, destul de numeroase, din în cursul anului 2022, s-au desfășurat fără probleme. Mulțumim cetățenilor pentru încrederea acordată Jandarmeriei brăileane în 2022, pentru că au respectat de fiecare dată recomandările forțelor de ordine și astfel nu au fost înregistrate incidente!

O altă realizare a unității este pe linie de logistică, și anume proiectul „Creșterea eficienței energetice în sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Brăila”. Cererea de finanțare pentru acest obiectiv de investiții a fost depusă, iar lucrările vor fi finanțate P.N.R.R și sunt estimate la 6 milioane de lei cu TVA. Ne bucurăm să devenim o instituție «verde».

Pe linie de Resurse Umane, au fost organizate concursuri cu recrutare din sursă externă pentru ocuparea a 14 posturi vacante de subofițer pază principal. Pentru rezultate bune și foarte bune în activitate, au fost acordate diplome de merit, felicitări, mulțumiri, citări prin ordinul de zi pe unitate, iar 3 subofițeri din cadrul Detașamentului 1 Jandarmi Mobil au fost înaintați în gradul următor, în mod excepțional, pentru acte exemplare de curaj și profesionalism în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

În ceea ce privește Comunicarea Publică, activitatea s-a axat pe o comunicare instituțională, cu accent pe siguranța publică și pe nevoia de informare a cetățeanului. Au fost mediatizate subiecte de impact: cazul fetiței rătăcite și găsită de 3 jandarmi, defilarea pentru prima oară la Brăila a Detașamentului de Cavalerie din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, iar în cadrul Galei de Excelență a Comunității Brăilene, Inspectoratul de Jandarmi Județean Brăila a fost premiat cu locul 1 la categoria «Justiție și protecție socială», locul 2 la categoria «Popularitate» și a primit una dintre plachetele evenimentului.

Au fost transmise către mass-media 40 de buletine informative, 14 comunicate de presă și au fost organizate 9 declarații de presă în comun cu celelalte structuri teritoriale ale MAI pe tema misiunilor majore de asigurare a ordinii publice”, a spus inspectorul șef al I.J.J. Brăila, colonel Nicolae – Iulian Albăceanu.

Ulterior, a luat cuvântul Prim-adjunctul inspectorului șef și Șef al Statului Major, colonel Nicolae Gabriel Paraschiv, care a vorbit despre liniile de activitate „Ordine și Siguranță Publică” și „Pază și Protecție Instituțională”.

Obiectivele urmărite au fost stabilite în strânsă concordanţă cu ordinele, dispoziţiile şi planurile de acţiune ale eşalonului superior şi adaptate la realitatea situaţiei operative şi a misiunilor specifice. Principalele obiective din documentele programatice pe anul 2022 au fost următoarele:

– Creșterea calității îndeplinirii misiunilor de ordine publică cu rezultat în sporirea siguranței cetățenilor;

– Realizarea capacităţii de acţiune şi intervenţie a tuturor structurilor din subordine, în vederea desfăşurării unor acţiuni ferme, în timp scurt, pentru prevenirea şi neutralizarea acţiunilor ilegale la adresa ordinii şi siguranţei publice, securităţii obiectivelor, transporturilor speciale şi de valori, prin intensificarea activităţii de pregătire;

– Continuarea dezvoltării conceptului de dialog prin promovarea acestuia pe internet şi platformele de socializare în scopul promovării unui comportament civilizat şi paşnic pe timpul adunărilor publice, cu axarea pe necesitatea desfăşurării acestora în condiţii de strictă legalitate;

Asigurarea şi restabilirea ordinii publice, misiunile principale ale Jandarmeriei Române, au constituit o prioritate atât pentru factorii de conducere ai inspectoratului cât şi pentru structurile execuţionale.

În anul 2022, efortul principal a structurilor de ordine publică ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Brăila a fost direcţionat în vederea executării în condiţii cât mai bune a acțiunilor de asigurare a ordinii publice în zona de competență în scopul prevenirii tulburării ordinii publice, protecției participanților și avutului public / privat, pentru a preîntâmpina producerea unor evenimente sau situaţii care să ducă la tulburări grave ale ordinii publice cu impact major asupra siguranţei cetăţeanului, precum și constatarea faptelor de natură penală și contravențională, săvârșite pe timpul desfășurării adunărilor publice, fiind executate 275 misiuni de asigurare a ordinii publice.

Situaţiile generatoare de ameninţări la adresa ordinii şi siguranţei publice au fost gestionate cu toată responsabilitatea de către conducerea inspectoratului fiind asigurat climatul de ordine și siguranță pentru buna desfășurare a activităților.

În anul 2022, efectivele Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Brăila au executat 163 acţiuni de intervenţie, din care 99 intervenţii pentru aplanarea unor conflicte şi 64 intervenţii pentru rezolvarea altor situaţii.

Un obiectiv important a fost menţinerea ordinii publice, atât prin executarea misiunilor specifice Jandarmeriei Române, conform Legii 550/2004 cât şi în sistem integrat, prin constituirea de patrule mixte în mediul urban, mediul rural şi intercomunale conform ordinelor şi dispoziţiilor primite de la eşaloanele superioare.

În perioada analizată, au fost executate 6603 misiuni de menţinere a ordinii publice din care 766 misiuni specifice Jandarmeriei Române şi 5837 misiuni de menţinere a ordinii publice în sistem integrat.

Un obiectiv prioritar stabilit la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Brăila a fost reprezentat de creşterea gradului de siguranţă al elevilor, personalului didactic şi prevenirea delicvenţei juvenile în incinta, zona adiacentă şi pe traseele de deplasare din zona celor 33 unităţi de învăţământ preuniversitar şi grădiniţe aflate în competenţa Inspectoratului de Jandarmi Județean Brăila, fiind constituite pe acest segment 562 patrule cu un  efectiv total de 2206 jandarmi.

Pentru realizarea obiectivului prioritar asumat, efectivele unităţii au acţionat pentru asigurarea desfăşurării în condiţii de deplină siguranţă şi legalitate a examenului de Bacalaureat, în cele două sesiuni organizate, a Evaluărilor naţionale, examenelor de titularizare a personalului didactic şi al examenelor pentru ocuparea posturilor vacante, desfăşurând misiuni de monitorizare a transportului lucrărilor scrise de la centrele de examinare la centrele de evaluare sau centrele de soluţionare a contestaţiilor.

Participarea la realizarea dispozitivului integrat de ordine şi siguranţă publică s-a concretizat în constituirea unui număr de 2685 patrule mixte în mediul urban, 1546 patrule mixte în mediul rural, precum și constituirea a 1557 echipaje /patrule de intervenție/patrule independente în mediul urban şi 49 patrule independente de jandarmi în mediul rural.

Au fost constatate un număr total de 510 infracţiuni cu 523 autori depistaţi, din care 67 infracţiuni cu 77 autori au fost constatate cu ocazia misiunilor executate independent şi 443 infracţiuni cu 446 autori identificaţi în cooperare cu alte instituții. Au fost aplicate 2111 sancţiuni contravenţionale din care 1690 amenzi în valoare de 810.850 lei şi 421 avertismente scrise.

Structurile de ordine publică din cadrul I.J.J. Brăila au participat la desfășurarea unor misiuni / activități contextualizate situației operative existente, în colaborare / cooperare cu alte instituţii / structuri ale statului, în baza planurilor de cooperare, a planurilor de acţiune şi a solicitărilor primite, fiind executate pe acest segment 641 misiuni cu un efectiv total de 3030 jandarmi.

Pe linia combaterii faptelor de natură penală şi contravenţională, activităţile întreprinse au avut la bază legalitatea, parteneriatul social, echidistanţa în relaţiile parteneriale, principiul transparenţei şi apropierii de comunitate.

O componentă prioritară a activităţii din anul 2022 a constituit-o dezvoltarea programelor de prevenire antiinfracţională şi antivictimizare, fiind desfăşurate 273 acţiuni de prevenire a manifestărilor antisociale deviante, prevenirea delicvenţei juvenile, prevenirea violenţei în şcoli şi a violenţei intrafamiliale, conştientizarea incidenţei consumului de alcool, droguri, tutun în rândul tinerilor, prevenirea violenței în sport precum activități de prevenire a criminalității stradale.

O componentă esenţială a demersurilor preventiv educative realizate a fost reprezentată de prevenirea şi combaterea manifestărilor de violenţă produse în incinta sau în proximitatea arenelor sportive.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Brăila execută misiuni de pază la un număr de 19 obiective. Efectivele unităţii au asigurat paza unui număr de 59 transporturi, astfel:

•        40 transporturi de valori în beneficiul Trezoreriei Brăila

        22 transporturi în judeţ ;

        18 transporturi interjudeţene;

•        19 transporturi de produse cu caracter special.

Pe linia misiunii de pază au fost constatate 101 sancţiuni contravenţionale (29 avertismente şi 72 amenzi în valoare de 40.800 lei) și 2  infracţiuni”, au fost datele prezentate de col. Nicolae Gabriel Paraschiv.

Concluziile au fost subliniate de către inspectorul șef al IJJ Brăila.

Cunoașterea permanentă a situației operative din zona obiectivelor aflate în competență, gestionarea stării infracționale și contravenționale în zona de responsabilitate a unității, a climatului de lucru, a stării reale din cadrul subunităților, a permis luarea unor decizii oportune și eficiente în executarea misiunilor și obținerea încrederii subordonaților.

Prezența activă a efectivelor IJJ Brăila în viața comunității locale, prin acțiunile desfășurate cotidian, constituie principalul reper al statutului Jandarmeriei de forță sigură, credibilă, stabilă și eficientă a statului român.

Echipa managerială va găsi de fiecare dată soluții viabile la posibilele probleme care pot fi previzionate, pentru ca acestea să fie eliminate sau remediate din fază incipientă.

Urăm tuturor un an 2023 cu realizări profesionale și personale, cu satisfacții, sănătate și putere de muncă!

Ne vom revedea cât de curând, pe data de 24 ianuarie, cu prilejul împlinirii a 164 de ani de la Unirea Principatelor Române, un moment cu o însemnătate extraordinară pentru istoria țării. A reprezentat prima etapă în crearea statului unitar român modern. Suntem nerăbători să marcăm această sărbătoare alături de dumneavoastră și de cetățeni!

a conchis inspectorul șef, col. Nicolae Iulian Albăceanu.


Informații de background:

Misiunile de asigurare a ordinii și siguranței publice care au presupus participarea unui public numeros, amintite de inspectorul șef în cadrul conferinței de presă au fost următoarele:

 • Boboteaza – 6 ianuarie;
 • Unirea Principatelor Române – Mica Unire – 24 ianuarie;
 • Sărbătoarea Învierii Domnului – 24 aprilie;
 • Sărbătoarea Izvorului Tămăduirii – 29 aprilie;
 • Ziua Eroilor;
 • Hramul mănăstirilor Măxineni (24 iunie), „Sfântul Pantelimon” din stațiunea Lacu Sărat (27 iulie), bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae” (4-6 decembrie) din municipiul Brăila;
 • Ziua Marinei (15 august);
 • Zilele Municipiului Brăila (11 – 15 august);
 • Zilele orașelor și comunelor din județul Brăila;
 • Festivalul Istoric „Vladislav I” (16 – 18 septembrie);
 • Festivalul Muzicilor Militare, Festivalul Lavandei, Festivalul Peștelui și alte manifestări cultural-artistice din municipiu și județ;
 • Ziua Națională a României – 1 Decembrie;
 • Sărbătoarea Nașterii Domnului;
 • Noaptea Anului Nou;
 • Manifestări sportive de amploare: meciuri de handbal, meciuri de fotbal, campionate naționale de karate și alte sporturi;

Citeste continuarea pe jurnalbr.ro

Total
0
Shares
Adauga un comentariu

Stirea precedenta

Noutatile Facebook Messenger cu Actualizarea Lansata pentru Telefoane si Tablete

Urmatoarea stire

Doi tineri din Cuciulata au furat o motocicletă, iar apoi au vândut-o. Atât hoții, cât și clientul au fost reținuți de polițiști

Stiri pe aceeasi tema